ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΡΘΡΑ
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Επειδή όλοι οι φοιτητές πρέπει να έχουν σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση σχετικά με τις φοιτητικές εκλογές, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφέρουμε λίγα λόγια σχετικά με την εκλογική διαδικασία και τη σκοπιμότητά της.

ΠΟΤΕ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.), ορίζεται κάθε χρόνο η ημερομηνία διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών σε όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή που διορίζεται από το ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών κάθε σχολής έχει και την κύρια ευθύνη για την διεξαγωγή των εκλογών.

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Οι αίθουσες-εκλογικά κέντρα, όπου λάμβάνουν χώρα οι φοιτητικές εκλογές, ανακοινώνονται από το ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών δύο μέρες περίπου πριν τις εκλογές.

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Για να συμμετάσχει κάποιος φοιτητής στις φοιτητικές εκλογές πρέπει να επιδείξει στην εφορευτική:

-Τη φοιτητική του ταυτότητα,

-Την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

ΓΙΑ-ΤΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Η εκλογική διαδικασία συντελείται σε δύο στάδια, με δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια:

Το πρώτο ψηφοδέλτιο περιέχει μια σειρά από ονόματα φοιτητών κάποιου συγκεκριμένου τμήματος. Στο ψηφοδέλτιο αυτό ο φοιτητής ψηφίζει συγκεκριμένα άτομα-φοιτητές και όχι κάποια από τις παρατάξεις.Από το ψηφοδέλτιο αυτό εκλέγεται η τμηματική επιτροπή η οποία έχει σαν αρμοδιότητα την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων των φοιτητών του τμήματος καθώς και την προώθηση των αιτημάτων τους. Η επιλογή των προσώπων γίνεται μα σταυρούς, ο αριθμός των οποίων ποικίλει στα διάφορα τμήματα.

Το δεύτερο ψηφοδέλτιο, που είναι και το πιο καθοριστικό, είναι το λεγόμενο παραταξιακό. Με αυτό ο φοιτητής επιλέγει την παράταξη που επιθυμεί να εκφράζει και να προωθεί τα αιτήματα των φοιτητών. Από την δεύτερη κάλπη (κάλπη ΔΣ ), ανάλογα με τις ψήφους και τα ποσοστά που λαμβάνει κάθε παράταξη, προκύπτουν:

-Το 11μελες Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του Ο.Π.Α. «Σωτήρης Πέτρουλας» καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε παράταξης σε αυτό (κατανομή εδρών).

-Οι εκπρόσωποι που κάθε παράταξη θα στείλει στην Σύγκλητο, τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων (στις οποίες μετέχουν καθηγητές και φοιτητές και λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις σε επίπεδο τμήματος), την Εφορία Λέσχης και σε όλα γενικά τα όργανα συνδιοίκησης του πανεπιστημίου.

-Ο αριθμός των εκλεκτόρων κάθε παράταξης , που ψηφίζουν για την εκλογή πρυτανικών αρχών και προέδρων των τμημάτων.

-Ο αριθμός των Συνέδρων που κάθε παράταξη στέλνει στο Πανσπουδαστικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και στο οποίο μετέχουν αντιπρόσωποι Ελλήνων φοιτητών από πανεπιστήμια εντός ή εκτόςΕλλάδας.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πόσο σημαντικές και καθοριστικές είναι οι φοιτητικές εκλογές για το πανεπιστήμιο. Και αυτό γιατί δεν αποτελούν απλά και μόνο μια διαδικασία καταγραφής των δυνάμεων και της επιρροής των παρατάξεων μέσα στους φοιτητές. Αποτελούν πάνω από όλα τη θεσμική εκείνη διαδικασία, μέσα από την οποία οι φοιτητές ορίζουν τους εκπροσώπους, τόσο στο ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών, όσο κυρίως στα όργανα συνδιοίκησης του πανεπιστημίου (όπου οι φοιτητές είναι ισότιμα μέλη με δικαίωμα λόγου και ψήφου). Διαθέτουν δηλαδή τη δύναμη οι φοιτητές να συμβάλλουν, με τη συμμετοχή τους, στη λήψη των αποφάσεων και να συνδιαμορφώνουν τις εξελίξεις. Άρα και οφείλουν με την ψήφο τους να επιλέγουν εκείνη την παράταξη που μπορεί - κατά την άποψή τους - να τους εκπροσωπεί επάξια και με υπευθυνότητα.

Είναι λοιπόν απαραίτητη η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία γιατί:

-Ενισχύει την διαπραγματευτική ικανότητα των εκπροσώπων μας στα όργανα συνδιοίκησης.

-Διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων.

-Εξασφαλίζει την αμεσότητα στην επιλογή εκπροσώπων.

-Τιμά όλους όσους αγωνίστηκαν, χρόνια πριν, ώστε εμείς σήμερα να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εκλογές και να μπορούμε να αποφασίσουμε ελεύθερα για το πανεπιστήμιο που ονειρευόμαστε.

-Δείχνει ότι το φοιτητικό κίνημα δεν είναι νεκρό, αλλά είναι πάντα σε θέση να διεκδικεί τα δικαιώματά του.

Η αποχή και η αδιαφορία όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά αντίθετα τα οξύνουν και δίνουν μια εντύπωση μιας νεολαίας που συμβιβάζεται με τα κακώς κείμενα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και δεν έχει τη διάθεση ή τη δύναμη να τα αλλάξει.