Να συνυπολογίζεται η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΔΕΟΣ
Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης αποτελεί μια σημαντική διαφήμιση του τμήματος στους χώρους εργασίας αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με την εργασιακή πραγματικότητα καθώς και η απόκτηση σημαντικής προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης που άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου του τμήματος. Παράλληλα, προσφέρεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για προβολή των επιστημονικών γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές.

Να σημειωθεί πως τα μόνα τμήματα στα οποία η Πρακτική Άσκηση δεν συμπεριλαμβάνεται στα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, είναι το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Τα υπόλοιπα 6 τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου έχουν θεσμοθετήσει, ώστε η Πρακτική Άσκηση να συνυπολογίζεται στα μαθήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Με την θεσμοθέτηση και από το τμήμα του ΔΕΟΣ οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα επιπλέον κίνητρο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης αφού θα μειωθούν τα μαθήματα που απαιτούνται για την περάτωση των σπουδών τους. Η δυνατότητα αυτή ικανοποιεί τις ανάγκες των φοιτητών, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία.

 

Βάσει λοιπόν των παραπάνω καταθέτουμε υπόψη των μελών της Γενικής Συνέλευσης την πρότασή μας ώστε η Πρακτική Άσκηση να προσμετράται στα μαθήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών μας.

Δείτε εδώ το αίτημα μας όπως κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση του τμήματος 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης