Εναλλακτικές Μορφές Εξέτασης

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΔΕΤ
Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Ως υπεύθυνοι εκπρόσωποι φοιτητών, ενδιαφερόμαστε για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Τμήμα και θεωρούμε ότι οι εργασίες και οι πρόοδοι ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης πρέπει να αποτελούν συστατικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε διασφαλίζεται η καλύτερη και αρτιότερη αξιολόγηση των φοιτητών, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η κατανόηση και εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.

Α. Εργασίες

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, επαναφέρουμε το αίτημα πάνω στις αλλαγές που πιστεύουμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν στο σύστημα που διέπει τις εργασίες.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:

•Την προαιρετικότητα των εργασιών. Θεωρούμε ότι οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να έχουν το δικαίωμα επιλογής για το αν θέλουν να πραγματοποιήσουν εργασία σε κάποιο μάθημα χωρίς επίπτωση στην τελική βαθμολογία. Δεν θα πρέπει, άλλωστε, να αγνοούμε τους φοιτητές εκείνους που λόγω εργασίας, οικογενειακών προβλημάτων κ.ά. δεν μπορούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου να εκπονήσουν εργασίες.

• Τη θεσμοθέτηση συντονιστών έτους. Ένας καθηγητής θα αναλαμβάνει να συντονίζει τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών ώστε να μην συμπίπτουν χρονικά, όπως επίσης και να ανακοινώνονται στο site για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των φοιτητών.

• Την ύπαρξη απαλλακτικών εργασιών, ιδιαίτερα σε μαθήματα στα οποία για να διεκπεραιωθεί η εργασία από το φοιτητή, πρέπει πρώτα να έχει μελετηθεί και κατανοηθεί ολόκληρη η ύλη του μαθήματος, κάτι που σημαίνει ότι η συμμετοχή του στις εξετάσεις δεν κρίνεται απαραίτητη. Συγκεκριμένα, ζητάμε, σε περίπτωση που ο φοιτητής επιλέξει μια εργασία σε ένα μάθημα, να έχει το δικαίωμα να μην εξεταστεί γραπτά στο συγκεκριμένο μάθημα και ο τελικός βαθμός του να είναι αυτός της εργασίας.

• Τη διατήρηση του βαθμού της εργασίας σε επόμενο έτος, όταν το μάθημα δηλώνεται από το φοιτητή ξανά, λόγω αποτυχίας στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους.

Β. Πρόοδοι

Οι πρόοδοι αποτελούν την εξέταση τμήματος της ύλης ενός μαθήματος στη διάρκεια του εξαμήνου και πιστεύουμε ότι αυτές πρέπει να είναι:

• Προαιρετικές: το Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές του το δικαίωμα να επιλέγουν οι ίδιοι τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που ακολουθούν ως το πτυχίο τους. Η προαιρετική πρόοδος επίσης δεν αποκλείει τους φοιτητές εκείνους που δεν μπορούν να προσέλθουν στην εξέταση λόγω εργασίας ή άλλων υποχρεώσεων.

• Προσθετικές: η πρόοδος προσμετράται στον τελικό βαθμό του φοιτητή, μόνο εάν αυτή αυξάνει τον τελικό αυτό βαθμό.
Θεωρούμε ότι η Γενική Συνέλευση οφείλει να ασχοληθεί ενδελεχώς με το ζήτημα της εκπαιδευτικής πολιτικής του Τμήματος στο θέμα των εργασιών. Ειδικά στις δύσκολες εποχές που διανύουμε λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας οφείλουμε ως ακαδημαϊκό ίδρυμα να συμβάλουμε τόσο στη διάνθιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αυτές τις επιπλέον μεθόδους όσο και στη διευκόλυνση της φοιτητικής κοινότητας για πληρέστερη αξιολόγησή της. Ευελπιστούμε στην υλοποίηση των παραπάνω προτάσεών μας από τη διοίκηση του τμήματος.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στη Συνέλευση του τμήματος.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης