Κατάργηση της υποχρεωτικότητας της προόδου στην «Μικροοικονομική Θεωρία»

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023

Στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος του 2ου εξαμήνου «Μικροοικονομική Θεωρία» έχει ανακοινωθεί ενδιάμεση εξέταση/πρόοδος την Παρασκευή 5 Μάϊου. Σύμφωνα με τον διδάσκοντα η πρόοδος αυτή θα είναι υποχρεωτική και θα συνδιαμορφώνει τον τελικό βαθμό σε ποσοστό 20%. Επιπλέον ως τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών θα χρησιμοποιηθούν ερωτήματα πολλαπλών επιλογών με την ύπαρξη αρνητικής βαθμολόγησης. Αυτό θα έχει ως συνέπεια όσοι φοιτητές αδυνατούν να παρευρεθούν ή να ανταποκριθούν στις ανάγκες της προόδου, να συμμετέχουν στην τελική εξέταση του μαθήματος με άριστη βαθμολόγηση το οκτώ (8/10).

 

Όπως γνωρίζετε η ύπαρξη της ενδιάμεσης εξέτασης ως ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών θα όφειλε να λειτουργεί ενθαρρυντικά και επικουρικά προς αυτούς και συγκεκριμένα να τους προσφέρει κίνητρα για μεγαλύτερη ενασχόληση και τριβή με το αντικείμενο μελέτης του μαθήματος, να τους οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να τους εξοικειώνει με την τελική μορφή της εξέτασης. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα έπρεπε να λειτουργεί τιμωρητικά και αποτρεπτικά προς όσους φοιτητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν το σύνολο των διαλέξεων ή να λάβουν μέρος στην πρόοδο αυτή.

 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι στα πλαίσια κανενός άλλου μαθήματος του Τμήματος μας δεν γίνεται χρήση υποχρεωτικών προόδων, παρά μόνο προαιρετικών. Οπότε η απόφαση για υποχρεωτική πρόοδο στο μάθημα αυτό έρχεται και σε αντίθεση με την πάγια τακτική που ακολουθεί το Τμήμα και οι καθηγητές του.

 

Για τους λόγους αυτούς η Διοίκηση του Τμήματος και ο διδάσκοντας κ. Αραχώβας οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε η πρόοδος που θα λάβει μέρος στα πλαίσια αξιολόγησης του μαθήματος «Μικροοικονομική Θεωρία» να είναι προαιρετική και προσθετική κατά ποσοστό 20% στην βαθμολογία που θα λάβουν οι φοιτητές στην τελική γραπτή δοκιμασία κατά την Εξεταστική Περίοδο του Ιουνίου.

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε Μέλη Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και κοινοποιήθηκε στον καθηγητή του μαθήματος Αραχώβα Χαράλαμπο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης