ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022

Αίτημα | Αλλαγή της Ημερομηνίας Εξέτασης των Μαθημάτων «Χρηματοοικονομική Λογιστική 3» και «Διοικητική Λογιστική»

Με την ανάρτηση του προγράμματος της εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου και έπειτα από την επικοινωνίας μας με τους φοιτητές του τμήματος, διαπιστώσαμε ότι στο τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης της Λογιστικής του 6ου εξαμήνου, η «Χρηματοοικονομική Λογιστική 3» και η «Διοικητική Λογιστική» εξετάζονται 1 Ιουλίου και 4 Ιουλίου αντίστοιχα. Αποτελούν τα μοναδικά υποχρεωτικά μαθήματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης με απαιτητικό βαθμός δυσκολίας οπότε, επιθυμούμε να έχουν τουλάχιστον μία εβδομάδα απόσταση μεταξύ τους προκειμένου ο χρόνος προετοιμασίας να είναι επαρκής.

Αποτελεί χρέος της Διοίκησης του τμήματος να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής και να προβεί άμεσα στην αλλαγή του προγράμματος.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως το καταθέσαμε στη Διοίκηση του ΟΠΑ

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Προσθήκη προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής

Η αποχή καθηκόντων του κ. Μπεκίρου έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρονται λιγότερες επιλογές για τους φοιτητές του τμήματος στα μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου, στη κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής, καθώς ο ίδιος δίδασκε τα μαθήματα επιλογής «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία» και «Στοχαστικές Ανελίξεις σε αγορές παραγώγων». Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

• Η Χρηματοοικονομική Οικονομετρία να διατίθεται στους φοιτητές από το τμήμα του Δ.Ε.Ο.Σ . Το γνωστικό αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στο χρηματοοικονομικό κλάδο και θα μπορούσε να αντικαταστήσει το έλλειμμα από το μάθημα του κυρίου Μπεκίρου.
• Οι Στοχαστικές ανελίξεις σε αγορές παραγώγων δεν υπάρχει αντίστοιχο μάθημα στα υπόλοιπα τμήματα του ΟΠΑ το εαρινό εξάμηνο. Για αυτό προτείνουμε δύο εναλλακτικές:

i. Να διδάξει το συγκεκριμένο μάθημα κάποιος καθηγητής από το τμήμα Στατιστικής, που έχει το απαραίτητο γνωστικό αντικείμενο, καθώς στο συγκεκριμένο τμήμα κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα Στοχαστικές Διαδικασίες Ι και ΙΙ.
ii. Διαφορετικά, ώστε να μην αφήσουμε με περιορισμένες επιλογές τους φοιτητές να προσφερθούν ένα από τα μαθήματα:

a. Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ από το τμήμα του Δ.Ε.Ο.Σ, το συγκεκριμένο μάθημα εισάγει του φοιτητές στη γλώσσα προγραμματισμού R, που είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να τη γνωρίζουν ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο,
b. Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
c. Παίγνια Επιχειρηματικής Στρατηγικής από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα τρία αυτά μαθήματα δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα σπουδών μας, όμως το καθένα ξεχωριστά παρουσιάζει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για τη Χρηματοοικονομική Κατεύθυνση και είναι ικανό να συμβάλλει στην βελτίωση του γνωστικού υποβάθρου των φοιτητών του τμήματος.

Η μη τήρηση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων από κάποιο διδάσκοντα σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να αποτελεί τροχοπέδη για το Τμήμα και τους φοιτητές του. Αντιθέτως, οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε ταχύτατα σε αντίστοιχες συνθήκες, παρέχοντας στα μέλη του τμήματος, αν όχι καλύτερης τουλάχιστον, ίδιας ποιότητας πρόγραμμα σπουδών.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα όπως κατατέθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Προσθήκη Υποστηρικτικών Εργαστηριακών Διαλέξεων στο μάθημα Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

Με αφορμή την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ως εκπρόσωποι φοιτητών κρίναμε απαραίτητο να προχωρήσουμε σε προτάσεις για την βελτίωση του προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα, έπειτα από την ανακοίνωση των βαθμολογιών της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου, στο μάθημα Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα (2ο εξάμηνο) στο οποίο τα ποσοστά επιτυχίας στην εξέταση ήταν στο 31,4%, όπως αποδεικνύεται από την ανακοίνωση της διδάσκουσας, θέλουμε να επισημάνουμε τη δυσκολία των φοιτητών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος. Δεν είναι όμως κάτι πρωτόγνωρο για το Τμήμα μας, καθώς το μάθημα το δήλωσαν και πολλοί φοιτητές μεγαλύτερων ετών (2ο-ετείς: 101, 3ο-ετείς: 57, 4ο-ετείς: 39, κ.ο.κ. όπως φαίνεται από την ανακοίνωση της διδάσκουσας ) πράγμα που σημαίνει ότι το φαινόμενο αυτό διαρκεί χρόνια.

Παρόλη την διενέργεια φροντιστηριακών διαλέξεων, φαίνεται πως αυτό από μόνο του δεν επαρκεί ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την ύλη και να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα. Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση των φοιτητών μέσω της διενέργειας εργαστηριακών διαλέξεων. Συγκεκριμένα κρίνουμε ωφέλιμη τη διδασκαλία κάποιου στατιστικού πακέτου (STATA, SPSS) ή γλώσσας προγραμματισμού (γλώσσα R), όπως παρατηρείται και σε αντίστοιχα μαθήματα άλλων τμημάτων του ΟΠΑ. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στους φοιτητές να εμβαθύνουν στο αντικείμενο και να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο τόσο για το ακαδημαϊκό όσο και το επαγγελματικό τους μέλλον, αναβαθμίζοντας έτσι και την παρεχόμενη ποιότητα σπουδών.

Παράλληλα δηλαδή με τις φροντιστηριακές διαλέξεις να διενεργούνται και οι εργαστηριακές, στο τέλος των οποίων οι φοιτητές να έχουν το δικαίωμα εκπόνησης προαιρετικού χαρακτήρα εργασίας που θα λειτουργεί θετικά στον τελικό βαθμό τους. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα ως Τμήμα σε νέους επιστήμονες να συνδράμουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αποκτώντας διδακτική εμπειρία, είτε αυτοί είναι Διδακτορικοί του Τμήματος είτε μέσω επιχορηγούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Ως κατακλείδα, κρίνουμε αυτονόητη την υποστήριξη των φοιτητών για την πλήρη και ουσιαστική κάλυψη της ύλης, ειδικά σε μαθήματα όπως οι Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα που αποτελεί προαπαιτούμενο μάθημα για την Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει τα εφόδια που θα φανούν κατάλληλα στην μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία των φοιτητών του.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα όπως κατατέθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Προτάσεις Προβολής του Τμήματος

Με αφορμή τις ανακοινώσεις των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και τη γενικότερη μείωση της αναγνωρισιμότητας του Τμήματός μας τα τελευταία χρόνια, κάτι που παρατηρείται από τη σημαντική κάθοδο της βάσης του Τμήματος, σας καταθέτουμε ορισμένες προτάσεις για την καλύτερη προβολή του. Οι προτάσεις αυτές έχουν σκοπό την ανάδειξη του Τμήματός μας στα εξής τέσσερα επίπεδα:

• Επαφή με τους εν δυνάμει φοιτητές. Συγκεκριμένα προτείνουμε τη δημιουργία και διαχείριση επίσημου λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης (social media) του Τμήματος, για την καλύτερη προσέγγιση και ενημέρωση των μαθητών, γονέων και καθηγητών. Η αξιοποίηση της πλατφόρμας των Facebook, Instagram και LinkedIn κρίνεται σκόπιμη, στα πρότυπα άλλων τμημάτων του ΟΠΑ ή ακόμη και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, όπως Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Δ.Ε.Τ., Ο.Δ.Ε. κ.ο.κ. Παράλληλα, προτείνεται η προβολή του Τμήματος μέσω χορηγούμενων διαφημίσεων σε αυτές τις πλατφόρμες, ιδιαίτερα την περίοδο πριν και κατά τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών.
• Εκδήλωση ενημέρωσης για το Τμήμα. Κρίνεται σκόπιμη η διοργάνωση ημερίδας για την προβολή του Τμήματος. Σε αυτήν θα προσκαλούνται όλα τα Λύκεια (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) της χώρας. Η εκδήλωση μπορεί να προβάλλεται και σε μαγνητοσκόπηση σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Προτείνουμε, να ακολουθεί την αντίστοιχη δομή της εκδήλωσης καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών, δηλαδή να ενημερώνει για το Πρόγραμμα Σπουδών, τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές, τη Φοιτητική Μέριμνα εντός του ΟΠΑ, τις δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιούν οι φοιτητές παράλληλα με τις σπουδές τους καθώς και για τον Σύλλογο Φοιτητών του ΟΠΑ.
• Ενεργοποίηση του Συλλόγου Αποφοίτων. Όπως πάγιο αίτημά μας παραμένει η συνέχιση της επαφής μεταξύ του ΟΠΑ και των αποφοίτων του, έτσι και τώρα δίνεται η ευκαιρία να ενεργοποιηθεί και αξιοποιηθεί η σχέση του Τμήματος μαζί τους. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση, καταγραφή και ανάδειξη των θέσεων εργασίας που απασχολούνται μετέπειτα οι απόφοιτοί μας θα βοηθήσει τους εν δυνάμει φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται το Τμήμα μας. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μικρής διάρκειας διαφημιστικού σποτ, από αποφοίτους για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές που δίνει το Τμήμα μας.
• Αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών και των θεσμών του Τμήματος. Είναι λογικό πως ένα Τμήμα οφείλει να εξελίσσεται τακτικά με την πάροδο του χρόνου, βάσει των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας. Στα πλαίσια αυτά, το Πρόγραμμα Σπουδών του όπως επίσης και οι θεσμοί που το διέπουν, είναι ωφέλιμο να αφουγκράζονται τις ανάγκες των φοιτητών με γνώμονα πάντα τις σύγχρονες και μελλοντικές τάσεις του εκάστοτε κλάδου.i

i Συμβουλευτείτε το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2379/30-10-2020).

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση | Μαθηματικός Λογισμός (Μ-Ω)

Έπειτα από επικοινωνία μας με τον Πρόεδρο τμήματος και το αίτημα που καταθέσαμε όσον αφορά τις εξετάσεις του μαθήματος Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα για το κλιμάκιο Μ-Ω και την μη ανάρτηση των βαθμολογιών, καταφέραμε η Συνέλευση του τμήματος να επιτρέψει στους φοιτητές που δεν δήλωσαν το μάθημα εαρινού εξαμήνου «Εισαγωγή στην Οικονομετρία», μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, στη Γραμματεία (accfin@aueb.gr) προκειμένου να καταχωρηθεί το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου. 

Καθώς η ανάρτηση των βαθμολογιών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του εξεταστή, ως εκπρόσωποι φοιτητών καθώς και το Τμήμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την άμεση ανάρτησή τους. 

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της Συνέλευσης του τμήματος.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

Άμεση ανάρτηση των βαθμολογιών των φοιτητών στο μάθημα χειμερινού εξαμήνου Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα (Μ-Ω)

Από τον Φλεβάρη του 2021 και έπειτα βιώνουμε μία παρωδία στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, στις 10 Φλεβάρη οι φοιτητές του Μ-Ω εξετάστηκαν στο μάθημα Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα με διδάσκοντα τον κ. Μπεκίρο, αξιοποιώντας μόνο την πλατφόρμα του MS Teams. Στο τέλος αυτής, οι φοιτητές πληροφορούνταν αυτόματα από την πλατφόρμα για τον βαθμό που έλαβαν στην εξέτασή τους.

Όπως είναι λογικό, ο κ. Μπεκίρος είχε στη διάθεσή του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 4 Απριλίου 2021 να αναρτήσει επίσημα στο σύστημα του e-grammateia τις βαθμολογίες των φοιτητών. Με θλίψη διαπιστώσαμε τότε πως αυτό δεν είχε πραγματοποιηθεί, παρά τους δύο μήνες περιθώριο που διέθετε. Όντας σε άμεση επαφή με τη Γραμματεία και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ζητήσαμε να ενημερώσουν τον κ. Μπεκίρο πως έχει παραλείψει τις υποχρεώσεις του και πως οφείλει να αναρτήσει άμεσα τις βαθμολογίες των φοιτητών. Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του ίδιου πως θα το πράξει, πέρασε μία εβδομάδα που δεν είχε προβεί σε καμία ενέργεια. Παράλληλα, στείλαμε και μεμονωμένα ως εκπρόσωποι φοιτητών στον κ. Μπεκίρο για να διευκρινιστεί το αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα που τον καθυστερεί από το διοικητικό του έργο, κοινοποιώντας το και στον κ. Σπύρου. Τότε ήταν που μας ενημέρωσε ο κ. Σπύρου για την πρόσφατη παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του τμήματος, αποποιούμενος των ευθυνών του. Μας ενημέρωσε επίσης πως για την υπόθεση θα επιληφθεί ο νέος Πρόεδρος, καθώς η θέση του Αναπληρωτή Προέδρου στο τμήμα μας παρέμενε κενή. Μετά από μερικές μέρες, στα μέσα Απρίλη, ο κ. Μπεκίρος υποστήριξε ότι έστειλε μέσω e-mail στη Γραμματεία του τμήματος τους βαθμούς των φοιτητών με την αιτιολογία πως η πλατφόρμα του e-grammateia δεν του επέτρεπε να τους αναρτήσει ο ίδιος, ζητώντας από την Προϊσταμένη της Γραμματείας να το πράξει εκείνη. Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της ως εκπρόσωποι φοιτητών μας γνωστοποίησε πως η ανάρτηση των βαθμολογιών στο σύστημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντα.

Μέχρι και σήμερα, οι φοιτητές που εξετάστηκαν επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα παραμένουν δέσμιοι της κακό-διοίκησης του τμήματος και του Πανεπιστημίου που ο «ένας πετά το μπαλάκι της ευθύνης στον άλλο» δίχως να δίνεται καμία λύση στο πρόβλημα. Συνέπεια της παραπάνω παρωδίας είναι οι φοιτητές να μην καταφέρουν να δηλώσουν το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομετρία», καθώς το μάθημα του κ. Μπεκίρου είναι προαπαιτούμενό του, με αποτέλεσμα να καθυστερούν αναίτια τις σπουδές τους.

Τέτοια περιστατικά δυστυχώς δεν είναι πρωτόγνωρα για το τμήμα μας και τους φοιτητές του. Τα τελευταία χρόνια πολλές φορές μας έχουν απασχολήσει τέτοια προβλήματα, που προκαλούνται ιδιαίτερα από τη μεριά του κ. Μπεκίρου. Ο ίδιος από τον Σεπτέμβρη του 2017 ζητά επανειλημμένα άδεια από το τμήμα και κάθε φορά που αυτή δεν του χορηγείται, εκείνος επιλέγει να παραλείπει τις υποχρεώσεις του προς το τμήμα και τους φοιτητές. Θυμίζουμε πως στο πρόσφατο παρελθόν δεν είχε παρουσιαστεί στα μαθήματά του για τρεις εβδομάδες, δεν τηρούσε τις ώρες γραφείου και γενικότερα συμπεριφέρονταν σαν να μην είναι μέλος ΔΕΠ του ΟΠΑ.

Η υπομονή των φοιτητών έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό. Ήρθε η στιγμή, τα χρόνια που ο κ. Μπεκίρος εξέθετε το τμήμα και άφηνε δέσμιους τους φοιτητές του να αποτελέσουν παρελθόν. Απαιτούμε από τη νέα διοίκηση του τμήματος να προβεί σε άμεση ανάρτηση των βαθμολογιών των φοιτητών, δίχως γραφειοκρατικά ψευτο-κολλήματα καθώς διαθέτει εδώ και ένα μήνα τις βαθμολογίες, όπως υποστηρίζει ο διδάσκοντας. Παράλληλα, ζητάμε από τη Διοίκηση του ΟΠΑ να προβεί επιτέλους στις απαραίτητες ενέργειες ώστε αντίστοιχα φαινόμενα καθηγητικής αυθαιρεσίας να επιλύονται άμεσα και να επιβάλλονται οι κατάλληλες ποινές στους υπεύθυνους, κάτι που οφείλει να πράξει και στην περίπτωση του κ. Μπεκίρου. Προτείνουμε επίσης στη Διοίκηση του ΟΠΑ να διερευνήσει το αν ο κ. Μπεκίρος επιθυμεί να αποτελεί μέλος ΔΕΠ του τμήματος εκπληρώνοντας όλες τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, οφείλει να φροντίσει για την άμεση αντικατάστασή του καθώς γίνεται αντιληπτό πως η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές έχει μόνο αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των σπουδών και στην αξία του ΟΠΑ ως Δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στη Συνέλευση του τμήματος και κοινοποιήσαμε στον Πρύτανη και στον Αντιπρυτάνη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΟΠΑ.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ