Υιοθέτηση Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022

Σε συνέχεια των διαχρονικών μας προτάσεων επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα των φοιτητών του Τμήματός μας για την υιοθέτηση του θεσμού της «Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης».

Σήμερα που η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας προβάλει ως αδήριτη αναγκαιότητα τόσο η άμεση ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών, όσο και το δικαίωμά τους για βελτίωση της βαθμολογίας τους.

Η εφαρμογή της Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης αποτελεί ένα ακόμη εφόδιο στην προσπάθεια κάθε φοιτητή για:

1. Βελτίωση βαθμολογίας, εφόσον θα είναι δυνατή η διαμόρφωση ενός καλύτερου μέσου όρου πτυχίου.
2. Διόρθωση επίδοσης σε μαθήματα τα όποια σχετίζονται άμεσα με την μεταπτυχιακή του εξειδίκευση.

Ο θεσμός της Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης έχει υιοθετηθεί σε 4 από τα 8 τμήματα (Οικονομικής Επιστήμης, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) του Πανεπιστημίου μας με μεγάλη επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί πως δύο από τα τμήματα αυτά ανήκουν στην Κοσμητεία της Οργάνωσης και Διοίκησης. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος θεσμός δεν θα επιβαρύνει το διοικητικό έργο της Γραμματείας, ούτε θα επιφέρει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα σπουδών και την αξία των πτυχίων μας.

 Στα πλαίσια αυτά, προτείνουμε την υιοθέτηση και την άμεση εφαρμογή της αναδρομικής αναβαθμολόγησης και στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας βάσει της απόφασης της συνεδρίασης της Συγκλήτου (14-01-2016), έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι αδικίες και όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα όπως το καταθέσαμε στη Συνέλευση του Τμήματος. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης