ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023

Ανοιχτή επιστολή προς Αρετή Γκυπάλη

Από την αρχή του φθινοπωρινού εξαμήνου, ως εκπρόσωποι φοιτητών, έχουμε γίνει αποδέκτες των ανησυχιών και των προβληματισμών των φοιτητών του Τμήματος μας, σχετικά με τη διενέργεια του υποχρεωτικού μαθήματος του 1ου εξαμήνου «Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση» καθώς και την επικείμενη εξέτασή του. Συνοψίζοντας αυτούς τους προβληματισμούς των φοιτητών θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής ερωτήματα:

• Πώς γίνεται οι ασκήσεις οι οποίες θα τεθούν προς επίλυση στην εξεταστική να μην έχουν διδαχθεί ποτέ στις διαλέξεις του μαθήματος και οι απαραίτητες μεθοδολογίες που απαιτούνται για την επίλυσή τους να μην βρίσκονται ούτε στο e-class αλλά ούτε και στο προτεινόμενο ακαδημαϊκό σύγγραμμα;

• Πώς γίνεται οι φροντιστηριακές διαλέξεις, παρόλο που οφείλουν να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις διαλέξεις του μαθήματος, με σκοπό την κατανόηση της ύλης και την επίλυση τυχόν αποριών, εν τέλει να διδάσκουν νέα κομμάτια ύλης για πρώτη φορά στους φοιτητές, καλύπτοντας κιόλας το μεγαλύτερο κομμάτι της εξεταστέας ύλης;

• Πώς γίνεται η συμπεριφορά του διδάσκοντα κ. Γούναρη, κατά τη διάρκεια των φροντιστηριακών διαλέξεων να παραβαίνει τα όρια της ακαδημαϊκής ελευθερίας του, με προσβλητικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς τους φοιτητές, αποτελώντας αποτρεπτικό παράγοντα για την απρόσκοπτη παρακολούθηση και συμμετοχή τους στο μάθημα;

• Πώς γίνεται, ιδιαίτερα σε αυτή τη δυσμενή οικονομική περίοδο, στην οποία αρκετοί φοιτητές είναι αναγκασμένοι να εργάζονται και να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το σύνολο των φροντιστηριακών διαλέξεων, να μην υπάρχει αναρτημένο όλο το απαραίτητο υλικό για τη σωστή προετοιμασία τους εν όψει της επικείμενης εξέτασης του μαθήματος;

Στα πλαίσια αυτά, πιστεύουμε πλέον ακράδαντα πως οφείλετε να εκπληρώσετε πλήρως τα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά σας καθήκοντα, δείχνοντας τη δέουσα ευαισθησία απέναντι στους προβληματισμούς των φοιτητών, και ως εκ τούτου:

-> Να κάνετε σαφές ποια θα είναι η μορφή της εξέτασης του μαθήματος καθώς και ότι στην εξεταστέα ύλη δεν θα περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό που διδάχθηκε μόνο στα φροντιστηριακά μαθήματα αλλά όχι στις διαλέξεις του μαθήματος.

-> Να δεσμευτείτε για την άμεση ανάρτηση στο e-class όλων των λύσεων των σετ ασκήσεων που παραδόθηκαν στις φροντιστηριακές διαλέξεις.

Ως εκπρόσωποι φοιτητών απευθυνόμαστε και στη Διοίκηση του τμήματος θεωρώντας πως αποτελεί χρέος της να επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση καθηγητικής αυθαιρεσίας. Στα πλαίσια αυτά οφείλει να προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διδάσκοντες τηρούν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και επιδεικνύουν συμπεριφορά η οποία αρμόζει σε ακαδημαϊκούς δασκάλους.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση όπως αναρτήθηκε στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 1725/8-2-2023

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2022

Υιοθέτηση Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης

Σε συνέχεια των διαχρονικών μας προτάσεων επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα των φοιτητών του Τμήματός μας για την υιοθέτηση του θεσμού της «Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης».

Σήμερα που η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας προβάλει ως αδήριτη αναγκαιότητα τόσο η άμεση ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών, όσο και το δικαίωμά τους για βελτίωση της βαθμολογίας τους.

Η εφαρμογή της Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης αποτελεί ένα ακόμη εφόδιο στην προσπάθεια κάθε φοιτητή για:

1. Βελτίωση βαθμολογίας, εφόσον θα είναι δυνατή η διαμόρφωση ενός καλύτερου μέσου όρου πτυχίου.
2. Διόρθωση επίδοσης σε μαθήματα τα όποια σχετίζονται άμεσα με την μεταπτυχιακή του εξειδίκευση.

Ο θεσμός της Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης έχει υιοθετηθεί σε 4 από τα 8 τμήματα (Οικονομικής Επιστήμης, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) του Πανεπιστημίου μας με μεγάλη επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί πως δύο από τα τμήματα αυτά ανήκουν στην Κοσμητεία της Οργάνωσης και Διοίκησης. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος θεσμός δεν θα επιβαρύνει το διοικητικό έργο της Γραμματείας, ούτε θα επιφέρει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα σπουδών και την αξία των πτυχίων μας.

 Στα πλαίσια αυτά, προτείνουμε την υιοθέτηση και την άμεση εφαρμογή της αναδρομικής αναβαθμολόγησης και στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας βάσει της απόφασης της συνεδρίασης της Συγκλήτου (14-01-2016), έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι αδικίες και όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα όπως το καταθέσαμε στη Συνέλευση του Τμήματος. 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020

Φροντιστήρια | Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση I

Σας ενημερώνουμε πώς τα φροντιστήρια του μαθήματος Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση I θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 20/11.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα φροντιστήρια στις 17:00-19:00 μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε εδώ.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

Ηλεκτρονική Διάλεξη | Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Η διάλεξη του μαθήματος Ηλεκτρονικό Επιχειρείν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 18/3 και ώρα 11:00-13:00 Μπορείτε να συνδεθείτε στη διάλεξη πατώντας εδώ.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020

Ηλεκτρονική Διάλεξη | Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Η διάλεξη της Τετάρτης 18/3 στο μάθημα Ηλεκτρονική Επικοινωνία για όλους τους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί στις 13:00-15:00 μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε εδώ.

Για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διάλεξη μπορείτε να διαβάσετε τις Οδηγίες παρακολούθησης διάλεξης για φοιτητές που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, ή μπορείτε να τις δείτε πατώντας εδώ.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ