ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Οικονομική Επιστήμη
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024

Ανάρτηση των στατιστικών στοιχείων των αποτελεσμάτων των εξαμηνιαίων εξετάσεων

Με το πέρας της εξεταστικής και με την ανακοίνωση των βαθμολογιών παρατηρήθηκε ότι σε αρκετά μαθήματα, μεγάλο μέρος των συμφοιτητών μας δεν πέτυχε προαγωγικό βαθμό. Το γεγονός αυτό εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης των εξεταζόμενων αφού τα αποτελέσματα των επιμέρους μαθημάτων δεν δημοσιοποιούνται ώστε να μπορούν να λάβουν γνώση όλοι οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του εκάστοτε τμήματος.

Για το λόγο αυτό, ζητάμε από την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών:

 

• Nα αναρτώνται στηνιστοσελίδακάθε Τμήματος τα στατιστικά στοιχεία των μαθημάτων που εξετάστηκαν και πιο συγκεκριμένα, οαριθμός των φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα, που προσήλθαν στις εξετάσεις του μαθήματος καθώς και ο αριθμός όσων πήραν προαγωγικό βαθμό.
 
• Την αναβαθμολόγηση των μαθημάτων στα οποία το ποσοστό επιτυχίας των εξεταζόμενων δεν υπερβαίνει το 30%.
 

Πιστεύουμε ότι η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, οφείλει να υιοθετήσει τις παραπάνω προτάσεις μας, ώστε να υπάρξει αντιμετώπιση και έγκαιρη αναπροσαρμογή τυχόν αστοχιών στην εξέταση των εκάστοτε μαθημάτων.

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα μέλη Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023

Αλλαγή ωρών διαλέξεων μαθημάτων

Με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου παρατηρήθηκε πως στο τμήμα μας το υποχρεωτικό μάθημα «Οικονομική Ανάλυση Ι» με το μάθημα επιλογής«Οικονομικό Δίκαιο» πραγματοποιούνται την ίδια ώρα κάθε Τρίτη 11-1.

Το γεγονός αυτό προφανώς αποτελεί πρόβλημα, διότι αφήνει αρκετούς φοιτητές εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η άμεση διευκόλυνση των φοιτητών ως προς την παρακολούθηση και προτείνουμε το συντομότερο δυνατό να γίνει μια τροποποίηση στο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές να παρακολουθούν και τα δύο μαθήματα δίχως περιορισμούς.

Δείτε εδώ το αιίτημα όπως κατατέθηκε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και κοινοποιήθηκε στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022

Εξέταση των μαθημάτων «Οικονομικά του Περιβάλλοντος» και «Εφαρμογές Η/Υ» στην Εμβόλιμη Εξεταστική

Έπειτα από χρόνια εφαρμόζεται στο ΟΠΑ ο θεσμός της Πτυχιακής Εξεταστικής, ο οποίος δίνοντας την δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν σε μαθήματα που ήδη έχουν διδαχθεί στο παρελθόν, θα αποτελέσει αρωγό στην προσπάθειά τους για έγκαιρη περάτωση των σπουδών τους.

Παρόλα αυτά για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αυτοδημιούργητων γραφειοκρατικών εμποδίων από τη Διοίκηση και τη Γραμματεία του ίδιου του Τμήματός μας. Συγκεκριμένα, παρατηρείται το πρόβλημα, να μην προσφέρονται τα μαθήματα «Οικονομικά του Περιβάλλοντος», κατεύθυνσης Η΄ Εξαμήνου, και «Εφαρμογές Η/Υ», κατεύθυνσης Δ’ Εξαμήνου, στη δήλωση μαθημάτων της Εμβόλιμης Εξεταστικής. Αποτέλεσμα αυτού, είναι ο δίκαιος προβληματισμός ο οποίος καταλήγει και σε αγανάκτηση αρκετών συμφοιτητών μας.

Τα μαθήματα αυτά πέρυσι διδάχθηκαν και εξετάστηκαν στο χειμερινό εξάμηνο. Με την ανανέωση, όμως, του Οδηγού Σπουδών που είναι σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα προσφέρονται πλέον στο εαρινό εξάμηνο. Αυτονόητο είναι λοιπόν, ότι τα μαθήματα αυτά θα έπρεπε να εξεταστούν εντός της εμβόλιμης εξεταστικής του τρέχοντος εξαμήνου, λύση την οποία εφάρμοσαν και άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας. Διαφορετικά τα μαθήματα αυτά δεν θα εξεταστούν ποτέ εμβόλιμα, μιας και δεν γίνεται να εξεταστούν δύο φορές στην ίδια εξεταστική, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται ο ίδιος ο θεσμός της εμβόλιμης εξεταστικής.

Για τους λόγους αυτούς η Διοίκηση του Τμήματός μας, οφείλει να μεριμνήσει ώστε να εξεταστούν τα μαθήματα αυτά, «Οικονομικά του Περιβάλλοντος» και «Εφαρμογές Η/Υ», στην επικείμενη Εμβόλιμη Εξεταστική, εφαρμόζοντας ουσιαστικά τον θεσμό της Πτυχιακής Εξεταστικής και εξυπηρετώντας την ανάγκη των φοιτητών για άμεση περάτωση των σπουδών τους.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και κοινοποιήθηκε στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022

Υποχρεωτικό μάθημα | Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΣΚΕΨΗΣ ( Ε' Εξάμηνο ) θα ξεκινήσει την Πεμπτή 13/10/2022 στο Αμφ. Α' σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022

Αλλαγή ωρών διαλέξεων μαθημάτων

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των διαλέξεων παρατηρήθηκε πως οι ώρες διδασκαλίας της διάλεξης του μαθήματος κατεύθυνσης "Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων" που πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 17:00-19:00 συμπίπτουν μες τις ώρες διαλέξεων του μαθήματος κατεύθυνσης "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων" που πραγματοποιούνται επίσης κάθε Τρίτη 17:00-19:00. Το πρόβλημα αυτό σε συνδυασμό με τον μειωμένο αριθμό προσφερόμενων μαθημάτων της κατεύθυνσης Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής στο εαρινό εξάμηνο, καθώς είναι μόνο 5 δυσχεραίνει περαιτέρω την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία.

Κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η απρόσκοπτη παρακολούθηση και των δύο μαθημάτων. Ζητούμε από την Διοίκηση του Τμήματος να μεριμνήσει, ώστε να μην συμπίμπτουν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα όπως κατατέθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021

Εξεταστική | Μαθηματικά για Οικονομολόγους II

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Μαθηματικά για Οικονομολόγους II να εγγραφούν στην ομάδα "Συμμετέχοντες στην εξέταση 29/06/21" έως την Κυριακή 13/06.

Η εξέταση του μαθήματος στις 29/06 θα πραγματοποιηθεί σε δύο κλιμάκια ως εξής:
    > κλιμάκιο Α-Λ   11:00-13:00
    > κλιμάκιο Μ-Ω  13:20-15:20

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ