ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΟΜΕΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Β. ΒΑΣΣΑΛΟΥ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Πληροφορική
Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022

Για άλλη μια εξεταστική γινόμαστε μάρτυρες της αμέλειας του καθηγητή κ. Βασίλη Βασσάλου να ανταποκριθεί επαρκώς στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, καθώς στο μάθημα Βάσεις Δεδομένων του κλιμακίου Α-Λ (του οποίου η εξέταση πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022) έχει καθυστερήσει μέχρι και σήμερα την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο μάθημα, όπως και η πλειοψηφία των μαθημάτων του τμήματος μας αποτελεί, όπως το ορίζει ο οδηγός σπουδών, αλυσίδα για μαθήματα επόμενων εξαμήνων. Για το λόγο αυτό απαιτούμε την άμεση γνωστοποίηση των βαθμολογιών των φοιτητών, καθώς μάλιστα πλησιάζει και η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μαθημάτων (13 Νοεμβρίου 2022). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου που δεσμεύει τους καθηγητές να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων έως ένα μήνα από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος.

Η απαξιωτική συμπεριφορά του Β. Βασσάλου προς τους φοιτητές έχει ξεπεράσει κάθε ανεκτό όριο. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η αλαζονική στάση του εν λόγω διδάσκοντα πηγάζει και από το γεγονός πως, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες μας προς το πρόσωπό του, κανένα θεσμικό όργανο του Ο.Π.Α. μέχρι σήμερα, δεν είχε την βούληση να τον υποχρεώσει να ανταποκριθεί στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, δείχνοντας ότι τον αντιμετωπίζει σαν ‘’ιερή αγελάδα’’.

Θέση μας είναι πως, ως υπεύθυνοι ακαδημαϊκοί πολίτες έχετε την ευθύνη να λάβετε σοβαρά υπόψη τα όσα σας αναφέρουμε παραπάνω. Ζητούμε λοιπόν να προχωρήσετε άμεσα στην επιβολή κυρώσεων κατ’ επέκταση στην παραδειγματική τιμωρία του κ. Βασίλη Βασσάλλου.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και κοινοποιήθηκε στην γενική συνέλευση του τμήματος 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης