ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Πληροφορική
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με παλαιότερη απόφασή της, την περίοδο που το Υπουργείο Παιδείας είχε καταργήσει με νόμο την εκπροσώπηση των φοιτητών, η Γενική Συνέλευση της Πληροφορικής είχε υιοθετήσει τις αλυσίδες μαθημάτων για την πλειοψηφία των υποχρεωτικών μαθημάτων του κορμού του τμήματος. Εντούτοις, η εφαρμογή αυτής της απόφασης δοκιμάστηκε στη διάρκεια των ετών και δημιούργησε ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθεια των φοιτητών να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε πως πρέπει να ξανατεθεί προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση επισημαίνοντας την πάγια θέση μας απέναντι στην εφαρμογή των προ απαιτούμενων  μαθημάτων.

 

Βασικό επιχείρημά μας είναι πως δεν γίνεται ευδιάκριτη η απόκτηση γνώσης σε ένα μάθημα χρησιμοποιώντας ως μοναδικό κριτήριο τον προβιβάσιμο βαθμό, όπως π.χ. ανάμεσα σε ένα φοιτητή που βαθμολογείται με 4 και σε έναν που περνάει το μάθημα με βαθμό 5.

 

Επιπρόσθετα, θεωρούμε άδικο να εξαρτάται η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών των φοιτητών από τις “διαθέσεις” του εκάστοτε διδάσκοντα, όπως έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Για παράδειγμα, ευθύνη για τα παρατηρούμενα υψηλά ποσοστά αποτυχίας σε ορισμένα μαθήματα φέρουν και οι διδάσκοντες αυτών.

 

Πέραν των ανωτέρω που σας επισημαίνουμε, επιπρόσθετο επιχείρημα για τον αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρατων προ απαιτούμενων μαθημάτων αποτελεί η πραγματικότητα που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια καθώς οι φοιτητές του τμήματος αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο προβλήματα με την ύπαρξή τους. Επιπλέον σύμφωνα με τα ποσοστά επιτυχίας για τα ακαδημαϊκά έτη που, τα προ απαιτούμενα, εφαρμόζονται στο τμήμα ΔΕΟΣ, παρατηρούμε ότι ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκαν δεν εκπληρώνεται. Συγκεκριμένα συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτά με αντίστοιχα προηγούμενων ετών δεν παρατηρείται η αναμενόμενη αύξηση των επιδόσεων των φοιτητών που επηρεάζονται από τον θεσμό αυτό, όπως υποστήριζε μερίδα διδασκόντων. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν βελτιώνεται η κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου των μαθημάτων αυτών καθώς οι Μέσοι Όροι βαθμού δεν μεταβάλλονται σε σχέση με την περίοδο που δεν υπήρχαν οι αλυσίδες.

 

Ας αναλογιστούμε επίσης τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής, αφού η ανάγκη για εργασία αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης των νέων (ιδιαίτερα των φοιτητών που προέρχονται από την επαρχία). Δυστυχώς όμως οι Διοικήσεις των περισσότερων τμημάτων αγνοούν την παραπάνω ανάγκη η οποία σε συνδυασμό με τον ήδη περιορισμένο αριθμό μαθημάτων στις δηλώσεις και τον αυξημένο φόρτο εργασιών, οι σπουδές μας γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, χωρίς αυτό βέβαια να υποδηλώνει τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

 

Για τους λόγους αυτούς, οφείλετε ως Διοίκηση του Τμήματος να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα επιχειρήματα που σας παραθέσαμε παραπάνω και να προχωρήσετε στην άρση της απόφασης που εισάγει το θεσμό των προ απαιτούμενων μαθημα΄των στο τμήμα μας.

 

Δειίτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023

Αίτημα για διεξαγωγή εργαστηριακής εξέτασης στο μάθημα «Υπολογιστικά Μαθηματικά» στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023

Όπως όλοι γνωρίζετε, οι φοιτητές του τμήματος για να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα «Υπολογιστικά Μαθηματικά», οφείλουν να συμμετέχουν τόσο στην τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος όσο και στην εργαστηριακή, με ποσοστά 80% και 20% αντίστοιχα.

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου, μετά και την γραπτή εξέταση, ο διδάσκων κ. Π. Βασσάλος γνωστοποίησε στους φοιτητές μέσω μηνύματος στο ιδρυματικό τους μέιλ και με ανακοίνωση στο eclass το εξής:

«…Τον Σεπτέμβριο λόγω έλλειψης πόρων, πιθανότατα δεν θα γίνει εργαστηριακή εξέταση. Ίσως μόνο για ελάχιστους που έχουν πολύ σοβαρό λόγο να απουσιάσουν από την εξεταστική της 15ης Φεβρουαρίου…»

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μια μεγάλη μερίδα φοιτητών θα αποκλειστεί από την εξεταστική Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Συγκεκριμένα,

• δεν θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους φοιτητές το επιθυμούν να επιτύχουν μεγαλύτερο βαθμό στην εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να αποκτήσουν προβιβάσιμο βαθμό,

• για όσους φοιτητές προσέλθουν για 1η φορά στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν μικρότερες πιθανότητες επιτυχούς εξέτασης, λόγω μη συμμετοχής και προσμέτρησης του εργαστηρίου.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε ως μοναδική λύση για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος:

-> Την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και την εξέταση του εργαστηρίου για όσους φοιτητές το επιθυμούν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Σε διαφορετική περίπτωση οφείλει ο διδάσκων και η διοίκηση του τμήματος να εγγυηθούν τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία και ότι η τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος θα αποτελεί και τον τελικό βαθμό (σε ποσοστό 100%), χωρίς την συμμετοχή του εργαστηρίου, παρά μόνο για όσους φοιτητές έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε αυτό τον Ιανουάριο.

Σε αυτήν την δύσκολη περίοδο, η διοίκηση του Τμήματος οφείλει να αφουγκραστεί τις ανάγκες των φοιτητών και να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια τους για έγκαιρη περάτωση των σπουδών, χωρίς να τους δημιουργεί κανένα είδους γραφειοκρατικό πρόβλημα.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξ αιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών μεγάλος αριθμός φοιτητών δεν έχει καταφέρει να προσέλθει στην προκαθορισμένη ώρα εξέτασης του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»  αφού οι συγκοινωνίες και συγκεκριμένα η γραμμή 1 του μετρό έχει κλείσει.

Επίσης πανεπιστήμια όπως το ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και Γεωπονικό έχουν αναβάλει τις εξετάσεις της σημερινής ημέρας με εντολή των αντίστοιχων διοικήσεων. Η διοίκηση του τμήματος οφείλει να μεριμνήσει ώστε όλοι οι φοιτητές που δεν καταφέρουν να παρευρεθούν στο πανεπιστήμιο την ώρα της εξέτασης να εξετασθούν σε μεταγενέστερο χρόνο εντός της περιόδου της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στην Διεύθυνση Εκπαίδευση και κοινοποιήθηκε στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, στην Γραμματεία του τμήματος Πληροφορικής και στον διδάσκοντα του μαθήματος κ. Αντώνη Δημάκη. 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΟΥΣ

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο αίτημα μας, για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Τμήμα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει κεντρικά ο προγραμματισμός των εργασιών.

 Αυτό που παρατηρείται μέχρι σήμερα, είναι ότι πολλές εργασίες, ακόμα και σε μαθήματα του ίδιου έτους, συμπίπτουν χρονικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί μεγάλο φόρτο για τους φοιτητές του Τμήματος σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, αφήνοντάς τους σε κάποιες άλλες αδρανείς.

 Επανερχόμαστε, λοιπόν, και προτείνουμε ένα πλαίσιο για την ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού του Συντονιστή Έτους.

Πιο Συγκεκριμένα:

1. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, κάθε διδάσκοντας θα καταθέτει στην επιτροπή προγράμματος σπουδών έναν ακριβή προγραμματισμό για το κάθε μάθημα, όσον αφορά στον αριθμό των εργασιών, το βάρος, τη δυσκολία τους, αλλά και το προγραμματισμένο χρονικό περιθώριο παράδοσής τους

2. Η επιτροπή θα καταρτίζει τον τελικό προγραμματισμό παράδοσης των εργασιών, έτσι ώστε αυτές να μη συμπίπτουν μεταξύ τους.

3. Ο συντονιστής του κάθε έτους θα αναλαμβάνει ΥΠΕΥΘΥΝΑ την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς επίσης θα επιμελείται τυχών αλλαγές ώστε αυτές να μην επηρεάσουν τον συνολικό προγραμματισμό του τμήματος

4. Ο προγραμματισμός θα ανακοινώνεται στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Τα παραπάνω θα δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανέμουν καλύτερα το χρόνο τους, αλλά και να είναι αποδοτικοί και συνεπείς στις απαιτήσεις κάθε μαθήματος.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΟΜΕΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Β. ΒΑΣΣΑΛΟΥ

Για άλλη μια εξεταστική γινόμαστε μάρτυρες της αμέλειας του καθηγητή κ. Βασίλη Βασσάλου να ανταποκριθεί επαρκώς στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, καθώς στο μάθημα Βάσεις Δεδομένων του κλιμακίου Α-Λ (του οποίου η εξέταση πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2022) έχει καθυστερήσει μέχρι και σήμερα την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο μάθημα, όπως και η πλειοψηφία των μαθημάτων του τμήματος μας αποτελεί, όπως το ορίζει ο οδηγός σπουδών, αλυσίδα για μαθήματα επόμενων εξαμήνων. Για το λόγο αυτό απαιτούμε την άμεση γνωστοποίηση των βαθμολογιών των φοιτητών, καθώς μάλιστα πλησιάζει και η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μαθημάτων (13 Νοεμβρίου 2022). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου που δεσμεύει τους καθηγητές να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων έως ένα μήνα από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος.

Η απαξιωτική συμπεριφορά του Β. Βασσάλου προς τους φοιτητές έχει ξεπεράσει κάθε ανεκτό όριο. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η αλαζονική στάση του εν λόγω διδάσκοντα πηγάζει και από το γεγονός πως, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες μας προς το πρόσωπό του, κανένα θεσμικό όργανο του Ο.Π.Α. μέχρι σήμερα, δεν είχε την βούληση να τον υποχρεώσει να ανταποκριθεί στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, δείχνοντας ότι τον αντιμετωπίζει σαν ‘’ιερή αγελάδα’’.

Θέση μας είναι πως, ως υπεύθυνοι ακαδημαϊκοί πολίτες έχετε την ευθύνη να λάβετε σοβαρά υπόψη τα όσα σας αναφέρουμε παραπάνω. Ζητούμε λοιπόν να προχωρήσετε άμεσα στην επιβολή κυρώσεων κατ’ επέκταση στην παραδειγματική τιμωρία του κ. Βασίλη Βασσάλλου.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και κοινοποιήθηκε στην γενική συνέλευση του τμήματος 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022

Εφαρμογή του θεσμού της Συμπληρωματικής Εξεταστικής

Από το 2010 μέχρι και το 2014-2015 καθώς και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εφρμοζόταν ο θεσμός της Συμπληρωματικής εξεταστικής ο οποίος τελικά αντικαταστάθηκε από τον θεσμό της Πτυχιακής Εξεταστικής.

 Ως εκπρόσωποι φοιτητών θέλουμε να εκφράσουμε την δυσαρέσκεια των φοιτητών του τμήματος για την κατάργηση της Πτυχιακής Εξεταστικής, γεγονός που επιβάρυνε τον προγραμματισμό τους και καθυστέρησε χρονικά την λήψη του πτυχίου τους. Η εξέλιξη αυτή, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήταν ακόμα ένα βάρος στην πλάτη κάθε ελληνικής οικεγένειας ειδικά στην δύσκολη οικονομική συγκύρια που βιώνουμε όλοι μας.

Για αύτο, δεδομένου της μη εφαρμόγης της Πτυχιακής Εξεταστικής, θεωρούμε απαραίτητη την επαναφόρα του θεσμού της Συμπληρωματικής Εξεταστικής στο τμημά μας. 

Δείτε εδώ όπως κατατέθηκε το αίτημα στην Γενική Συνέλευση του τμήματος.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ