Δωρεάν Παροχή του προγράμματος STATA στους φοιτητές του τμήματος

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΔΕΟΣ
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

Σκοπός του Δημόσιου και Δωρεάν Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει γνώσεις και εφόδια στους φοιτητές χωρίς κοινωνικές ή οικονομικές διακρίσεις. Δυστυχώς το τμήμα μας τα τελευταία χρόνια δεν έχει μεριμνήσει ώστε αυτό να συντελείται πλήρως, καθώς στο υποχρεωτικό, για την λήψη πτυχίου, μάθημα του 3ου εξαμήνου «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι», είθισται να χρησιμοποιείται το οικονομετρικό πρόγραμμα της STATA, το οποίο έχει ένα διόλου ευκαταφρόνητο κόστος για τον μέσο χρήστη.

Ιδιαίτερα φέτος μετά και την ανάρτηση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου και εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης το συγκεκριμένο μάθημα θα διδάσκεται εξ΄αποστάσεως. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές δεν θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ούτε και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος. Παράλληλα, έχει εκφραστεί η επιθυμία του καθηγητή για την εκπόνηση εργασίας, η οποία απαιτεί τη χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος με αποτέλεσμα να αποκλειστεί ένα μέρος από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στα πλαίσια αυτά απαιτούμε την άμεση και δωρεάν χορήγηση του προγράμματος της STATA σε όσους φοιτητές παρακολουθήσουν το μάθημα «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι». Εκεί που οι φοιτητές υστερούν, το πανεπιστήμιο έχει χρέος να προνοεί και να δρα με γνώμονα το συμφέρον των φοιτητών και του Ιδρύματος.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στη Συνέλευση του τμήματος.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης