ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Πληροφορική
Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο αίτημα μας, για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Τμήμα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει κεντρικά ο προγραμματισμός των εργασιών.

 Αυτό που παρατηρείται μέχρι σήμερα, είναι ότι πολλές εργασίες, ακόμα και σε μαθήματα του ίδιου έτους, συμπίπτουν χρονικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί μεγάλο φόρτο για τους φοιτητές του Τμήματος σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, αφήνοντάς τους σε κάποιες άλλες αδρανείς.

 Επανερχόμαστε, λοιπόν, και προτείνουμε ένα πλαίσιο για την ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού του Συντονιστή Έτους.

Πιο Συγκεκριμένα:

1. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, κάθε διδάσκοντας θα καταθέτει στην επιτροπή προγράμματος σπουδών έναν ακριβή προγραμματισμό για το κάθε μάθημα, όσον αφορά στον αριθμό των εργασιών, το βάρος, τη δυσκολία τους, αλλά και το προγραμματισμένο χρονικό περιθώριο παράδοσής τους

2. Η επιτροπή θα καταρτίζει τον τελικό προγραμματισμό παράδοσης των εργασιών, έτσι ώστε αυτές να μη συμπίπτουν μεταξύ τους.

3. Ο συντονιστής του κάθε έτους θα αναλαμβάνει ΥΠΕΥΘΥΝΑ την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς επίσης θα επιμελείται τυχών αλλαγές ώστε αυτές να μην επηρεάσουν τον συνολικό προγραμματισμό του τμήματος

4. Ο προγραμματισμός θα ανακοινώνεται στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Τα παραπάνω θα δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανέμουν καλύτερα το χρόνο τους, αλλά και να είναι αποδοτικοί και συνεπείς στις απαιτήσεις κάθε μαθήματος.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης