ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Πληροφορική
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023

Με παλαιότερη απόφασή της, την περίοδο που το Υπουργείο Παιδείας είχε καταργήσει με νόμο την εκπροσώπηση των φοιτητών, η Γενική Συνέλευση της Πληροφορικής είχε υιοθετήσει τις αλυσίδες μαθημάτων για την πλειοψηφία των υποχρεωτικών μαθημάτων του κορμού του τμήματος. Εντούτοις, η εφαρμογή αυτής της απόφασης δοκιμάστηκε στη διάρκεια των ετών και δημιούργησε ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθεια των φοιτητών να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε πως πρέπει να ξανατεθεί προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση επισημαίνοντας την πάγια θέση μας απέναντι στην εφαρμογή των προ απαιτούμενων  μαθημάτων.

 

Βασικό επιχείρημά μας είναι πως δεν γίνεται ευδιάκριτη η απόκτηση γνώσης σε ένα μάθημα χρησιμοποιώντας ως μοναδικό κριτήριο τον προβιβάσιμο βαθμό, όπως π.χ. ανάμεσα σε ένα φοιτητή που βαθμολογείται με 4 και σε έναν που περνάει το μάθημα με βαθμό 5.

 

Επιπρόσθετα, θεωρούμε άδικο να εξαρτάται η απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών των φοιτητών από τις “διαθέσεις” του εκάστοτε διδάσκοντα, όπως έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Για παράδειγμα, ευθύνη για τα παρατηρούμενα υψηλά ποσοστά αποτυχίας σε ορισμένα μαθήματα φέρουν και οι διδάσκοντες αυτών.

 

Πέραν των ανωτέρω που σας επισημαίνουμε, επιπρόσθετο επιχείρημα για τον αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρατων προ απαιτούμενων μαθημάτων αποτελεί η πραγματικότητα που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια καθώς οι φοιτητές του τμήματος αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο προβλήματα με την ύπαρξή τους. Επιπλέον σύμφωνα με τα ποσοστά επιτυχίας για τα ακαδημαϊκά έτη που, τα προ απαιτούμενα, εφαρμόζονται στο τμήμα ΔΕΟΣ, παρατηρούμε ότι ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκαν δεν εκπληρώνεται. Συγκεκριμένα συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτά με αντίστοιχα προηγούμενων ετών δεν παρατηρείται η αναμενόμενη αύξηση των επιδόσεων των φοιτητών που επηρεάζονται από τον θεσμό αυτό, όπως υποστήριζε μερίδα διδασκόντων. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν βελτιώνεται η κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου των μαθημάτων αυτών καθώς οι Μέσοι Όροι βαθμού δεν μεταβάλλονται σε σχέση με την περίοδο που δεν υπήρχαν οι αλυσίδες.

 

Ας αναλογιστούμε επίσης τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής, αφού η ανάγκη για εργασία αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης των νέων (ιδιαίτερα των φοιτητών που προέρχονται από την επαρχία). Δυστυχώς όμως οι Διοικήσεις των περισσότερων τμημάτων αγνοούν την παραπάνω ανάγκη η οποία σε συνδυασμό με τον ήδη περιορισμένο αριθμό μαθημάτων στις δηλώσεις και τον αυξημένο φόρτο εργασιών, οι σπουδές μας γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, χωρίς αυτό βέβαια να υποδηλώνει τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

 

Για τους λόγους αυτούς, οφείλετε ως Διοίκηση του Τμήματος να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα επιχειρήματα που σας παραθέσαμε παραπάνω και να προχωρήσετε στην άρση της απόφασης που εισάγει το θεσμό των προ απαιτούμενων μαθημα΄των στο τμήμα μας.

 

Δειίτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης