ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2004-2005
Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2004

Ανακοίνωση Χορήγησης Υποτροφιών

Το ίδρυμα υποτροφιών "Γεωργίου Χαλκοπούλου" θα χορηγήσει κατα το ακαδημαϊκό έτος 2004-5 υπτροφίες συνολικού ύψους 600 ευρώ η κάθε μια, που θα αφορούν την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών κατα το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των υποτροφιών θα είναι μεχι 40 και θα χορηγηθούν σε φοιτητές όλων των προπτυχιακών τμημάτων του Ο.Π.Α κατα τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούνται εγγραφή στο Γ' τουλάχιστον εξάμηνο των σπουδών τους, διακρίνονται για την επίδοσή τους στα μαθήματα προηγούμενου έτους (Βαθμός 7,5 και προϋπόθεση ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα προηγουμένων ετών) και των οποίων οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι αριστούχοι με βαθμό 8,5 και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, προκειμένου να παρουν τιμιτική (μη χρηματική) υποτροφία...

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2004

Βράβευση Ολυμπιονικών 2004

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2004

 

Αμφιθέατρο Α, Ώρα 13:00

 

Αθλητισμός, Ολυμπισμός, Δύναμη Ψυχής...

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2004

Πρυτανικές Εκλογές 2004

Τα αποτελέσματα των πρυτανικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 9/06/04 με μοναδικό υποψήφιο πρυτανικό σχήμα τους Βενιέρη - Παπαλεξανδρή - Καλαμπούκη είναι:

ΕΚΛΕΚΤΟΡΕΣ: 350
ΨΗΦΙΣΑΝ: 315
ΒΕΝΙΕΡΗΣ: 179
ΛΕΥΚΑ: 131
ΑΚΥΡΑ: 5
28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ