Αιτήσεις Παιδαγωγικής Επάρκειας

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2012-2013
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Καλούνται οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές (7ου και 8ου εξαμήνου) όλων των Τμημάτων...

του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση  στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματος τους αποκλειστικά από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου 2013. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 18/4/2013. Η αίτηση χορηγείται απο τις Γραμματείες των Τμημάτων και θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά

1. Αναλυτική βαθμολογία και

2. Δύο φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας με αναγραφή στην πίσω πλευρά: του ονόματος, επωνύμου, τμήματος και αριθμού μητρώου.

 

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης