ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΔΕΤ
Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Εναλλακτικές Μορφές Εξέτασης

Ως υπεύθυνοι εκπρόσωποι φοιτητών, ενδιαφερόμαστε για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Τμήμα και θεωρούμε ότι οι εργασίες και οι πρόοδοι ως εναλλακτικός τρόπος εξέτασης πρέπει να αποτελούν συστατικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε διασφαλίζεται η καλύτερη και αρτιότερη αξιολόγηση των φοιτητών, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η κατανόηση και εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.

Α. Εργασίες

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, επαναφέρουμε το αίτημα πάνω στις αλλαγές που πιστεύουμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν στο σύστημα που διέπει τις εργασίες.
Συγκεκριμένα προτείνουμε:

•Την προαιρετικότητα των εργασιών. Θεωρούμε ότι οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να έχουν το δικαίωμα επιλογής για το αν θέλουν να πραγματοποιήσουν εργασία σε κάποιο μάθημα χωρίς επίπτωση στην τελική βαθμολογία. Δεν θα πρέπει, άλλωστε, να αγνοούμε τους φοιτητές εκείνους που λόγω εργασίας, οικογενειακών προβλημάτων κ.ά. δεν μπορούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου να εκπονήσουν εργασίες.

• Τη θεσμοθέτηση συντονιστών έτους. Ένας καθηγητής θα αναλαμβάνει να συντονίζει τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών ώστε να μην συμπίπτουν χρονικά, όπως επίσης και να ανακοινώνονται στο site για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των φοιτητών.

• Την ύπαρξη απαλλακτικών εργασιών, ιδιαίτερα σε μαθήματα στα οποία για να διεκπεραιωθεί η εργασία από το φοιτητή, πρέπει πρώτα να έχει μελετηθεί και κατανοηθεί ολόκληρη η ύλη του μαθήματος, κάτι που σημαίνει ότι η συμμετοχή του στις εξετάσεις δεν κρίνεται απαραίτητη. Συγκεκριμένα, ζητάμε, σε περίπτωση που ο φοιτητής επιλέξει μια εργασία σε ένα μάθημα, να έχει το δικαίωμα να μην εξεταστεί γραπτά στο συγκεκριμένο μάθημα και ο τελικός βαθμός του να είναι αυτός της εργασίας.

• Τη διατήρηση του βαθμού της εργασίας σε επόμενο έτος, όταν το μάθημα δηλώνεται από το φοιτητή ξανά, λόγω αποτυχίας στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους.

Β. Πρόοδοι

Οι πρόοδοι αποτελούν την εξέταση τμήματος της ύλης ενός μαθήματος στη διάρκεια του εξαμήνου και πιστεύουμε ότι αυτές πρέπει να είναι:

• Προαιρετικές: το Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές του το δικαίωμα να επιλέγουν οι ίδιοι τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που ακολουθούν ως το πτυχίο τους. Η προαιρετική πρόοδος επίσης δεν αποκλείει τους φοιτητές εκείνους που δεν μπορούν να προσέλθουν στην εξέταση λόγω εργασίας ή άλλων υποχρεώσεων.

• Προσθετικές: η πρόοδος προσμετράται στον τελικό βαθμό του φοιτητή, μόνο εάν αυτή αυξάνει τον τελικό αυτό βαθμό.
Θεωρούμε ότι η Γενική Συνέλευση οφείλει να ασχοληθεί ενδελεχώς με το ζήτημα της εκπαιδευτικής πολιτικής του Τμήματος στο θέμα των εργασιών. Ειδικά στις δύσκολες εποχές που διανύουμε λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας οφείλουμε ως ακαδημαϊκό ίδρυμα να συμβάλουμε τόσο στη διάνθιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με αυτές τις επιπλέον μεθόδους όσο και στη διευκόλυνση της φοιτητικής κοινότητας για πληρέστερη αξιολόγησή της. Ευελπιστούμε στην υλοποίηση των παραπάνω προτάσεών μας από τη διοίκηση του τμήματος.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στη Συνέλευση του τμήματος.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Πτυχιακή Εξεταστική

Η εφαρμογή της Πτυχιακής Εξεταστικής τα τελευταία χρόνια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει αποτελέσει καταλύτη για ένα σημαντικό αριθμό συμφοιτητών μας οι οποίοι αξιοποίησαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους. Εντούτοις, η επιμονή των περισσοτέρων Διοικήσεων των Τμημάτων του ΟΠΑ να αναστείλει την εφαρμογή της Πτυχιακής Εξεταστικής από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να περιοριστεί δραματικά ο αριθμός των πτυχιούχων ανά ακαδημαϊκό έτος.

Με το παρόν αίτημά μας λοιπόν επανερχόμαστε στο θέμα της Πτυχιακής Εξεταστικής και ζητούμε να τεθεί προς συζήτηση στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης η επαναφορά του θεσμού κατά το χειμερινό εξάμηνο. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε πως από το 2009 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μας έχει εισηγηθεί σε όλα τα Τμήματα τη θεσμοθέτηση της πτυχιακής εξεταστικής (τη δυνατότητα δηλαδή εξέτασης όλων των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων σε όλες τις εξεταστικές περιόδους). Το σκεπτικό της απόφασης ήταν να διευκολύνει όσους φοιτητές αναζητούσαν διέξοδο προκειμένου να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τις σπουδές τους.

Το παραπάνω σκεπτικό έρχεται να επιβεβαιωθεί και από την πρόσφατη έρευνα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Έρευνα για τους λόγους καθυστέρησης της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών», που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο και αναφέρει ότι θα διευκόλυνε τους φοιτητές η ύπαρξη περισσοτέρων εξεταστικών ώστε καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Στα πλαίσια αυτά, ζητούμε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί και για το τρέχον εξάμηνο ο θεσμός της πτυχιακής εξεταστικής.

Στη δυσμενή περίοδο που βρισκόμαστε λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας, με τον αριθμό των κρουσμάτων να κινείται καθημερινά σε πολύ υψηλά επίπεδα, το πανεπιστήμιο οφείλει να προάγει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα αντιλαμβανόμενο και τις ανάγκες των φοιτητών. Κάθε καθυστέρηση ή αναβολή της πτυχιακής εξεταστικής είναι κατανοητό ότι επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο σχεδιασμό και την ίδια τη ζωή πολλών συμφοιτητών μας. Σας καλούμε λοιπόν να πράξετε το καθήκον σας.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στη Συνέλευση του τμήματος.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Π.Σ. | Εργασίες Συντήρησης στο Εξυπηρετητή ISM

Την Δευτέρα 10/10/2016 θα γίνουν οι ετήσιες εργασίες συντήρησης και προετοιμασίας που προβλέπονται για το νέο ακαδημαϊκό έτος στον εξυπηρετητή ISM.

 Όσοι φοιτητές έχουν την εργασία τους σε αυτόν τον εξυπηρετητή να μεριμνήσουν και να κρατήσουν αντίγραφα ασφαλείας (backup) το αργότερο μέχρι την Κυριακή 9/10/2016.

Για οδηγίες σχετικά με τα αντίγραφα ασφαλείας θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

http://eloi1adm.dmst.aueb.gr/xmlsite/articles/lectures/lect.8026/lect.8026.home/ism_development_doc_el.html

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Κατάργηση των Προαπαιτούμενων

Απαιτούμε την κατάργηση του θεσμού των προαπαιτουμένων στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

det proapaitoumena

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Εργαστήρια Λήψης Επιχειρημ. Αποφ.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εργαστηρίων στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων.

Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Πιστοποιητικό ECDL

Ενημερωθείτε για την απόκτηση πιστοποιητικού ECDL, ένα αίτημα της ΠΑΣΠ, το οποίο έγινε πραγματικότητα στο τμήμα μας.

Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ