ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023

Κατάργηση της υποχρεωτικότητας της προόδου στην «Μικροοικονομική Θεωρία»

Στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος του 2ου εξαμήνου «Μικροοικονομική Θεωρία» έχει ανακοινωθεί ενδιάμεση εξέταση/πρόοδος την Παρασκευή 5 Μάϊου. Σύμφωνα με τον διδάσκοντα η πρόοδος αυτή θα είναι υποχρεωτική και θα συνδιαμορφώνει τον τελικό βαθμό σε ποσοστό 20%. Επιπλέον ως τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών θα χρησιμοποιηθούν ερωτήματα πολλαπλών επιλογών με την ύπαρξη αρνητικής βαθμολόγησης. Αυτό θα έχει ως συνέπεια όσοι φοιτητές αδυνατούν να παρευρεθούν ή να ανταποκριθούν στις ανάγκες της προόδου, να συμμετέχουν στην τελική εξέταση του μαθήματος με άριστη βαθμολόγηση το οκτώ (8/10).

 

Όπως γνωρίζετε η ύπαρξη της ενδιάμεσης εξέτασης ως ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών θα όφειλε να λειτουργεί ενθαρρυντικά και επικουρικά προς αυτούς και συγκεκριμένα να τους προσφέρει κίνητρα για μεγαλύτερη ενασχόληση και τριβή με το αντικείμενο μελέτης του μαθήματος, να τους οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να τους εξοικειώνει με την τελική μορφή της εξέτασης. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα έπρεπε να λειτουργεί τιμωρητικά και αποτρεπτικά προς όσους φοιτητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν το σύνολο των διαλέξεων ή να λάβουν μέρος στην πρόοδο αυτή.

 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι στα πλαίσια κανενός άλλου μαθήματος του Τμήματος μας δεν γίνεται χρήση υποχρεωτικών προόδων, παρά μόνο προαιρετικών. Οπότε η απόφαση για υποχρεωτική πρόοδο στο μάθημα αυτό έρχεται και σε αντίθεση με την πάγια τακτική που ακολουθεί το Τμήμα και οι καθηγητές του.

 

Για τους λόγους αυτούς η Διοίκηση του Τμήματος και ο διδάσκοντας κ. Αραχώβας οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε η πρόοδος που θα λάβει μέρος στα πλαίσια αξιολόγησης του μαθήματος «Μικροοικονομική Θεωρία» να είναι προαιρετική και προσθετική κατά ποσοστό 20% στην βαθμολογία που θα λάβουν οι φοιτητές στην τελική γραπτή δοκιμασία κατά την Εξεταστική Περίοδο του Ιουνίου.

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε Μέλη Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και κοινοποιήθηκε στον καθηγητή του μαθήματος Αραχώβα Χαράλαμπο

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

Τρόποι αντιμετώπισης χαμηλών ποσοστών επιτυχίας και βαθμολόγησης στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα»

Είναι πλέον γνωστό ότι οι φοιτητές του Τμήματός μας αδυνατούν, τα τελευταία χρόνια, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εξέτασης του υποχρεωτικού μαθήματος, 2ου εξαμήνου, «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα». Αυτό αποδεικνύεται τόσο από τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, που ανακοινώνουν οι διδάσκουσες, όσο και από την χαμηλή βαθμολόγηση εκείνων των φοιτητών που καταφέρνουν να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα.


Όπως αντιλαμβάνεστε, η ύπαρξη και μόνο των φροντιστηριακών διαλέξεων δεν επαρκεί ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος την ύλη και να εξεταστούν επιτυχώς σε αυτήν. 


Έχοντας γνώση των παραπάνω, καταθέτουμε τις προτάσεις μας οι οποίες πιστεύουμε πως μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο με το αντικείμενο μελέτης του μαθήματος όσο και στην επιτυχή ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της εξέτασης. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 

  1. Τη διενέργεια εργαστηριακών διαλέξεων μέσω της διδασκαλίας κάποιου στατιστικού πακέτου (STATA, SPSS) ή γλώσσας προγραμματισμού (γλώσσα R), όπως παρατηρείται και σε άλλα τμήματα του ΟΠΑ καθώς και την εκπόνηση προαιρετικής προσθετικής εργασίας. (βλέπετε αντίστοιχο αίτημά μας με αρ. πρωτ. 2054-22/09/2021)
  2. Την ύπαρξη προαιρετικών σετ ασκήσεων, στα πλαίσια της διδαχθείσας θεωρητικής και ασκησιακής ύλης, τα οποία θα λειτουργούν προσθετικά στον τελικό βαθμό.
  3. Την ύπαρξη προαιρετικής προόδου σε ένα μέρος της διδαχθείσας ύλης, η οποία θα λειτουργεί προσθετικά στον τελικό βαθμό και θα εξοικειώνει τους φοιτητές με την τελική μορφή εξέτασης.
  4. Την κανονικοποίηση των βαθμολογιών στις περιπτώσεις χαμηλών ποσοστών επιτυχίας ή βαθμολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται μια δίκαια κατανομή βαθμών για τους φοιτητές.


Θεωρούμε αυτονόητο, ότι τόσο οι διδάσκουσες όσο και η Διοίκηση του Τμήματος, θα υιοθετήσουν τρόπουςμε τους οποίους θα υποστηρίξουν τους φοιτητές στην προσπάθεια που καταβάλουν για πλήρη και ουσιαστική κατανόηση της ύληςιδιαίτερα σε ένα μάθημα όπως οι «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα», που αποτελεί και προαπαιτούμενο για την «Εισαγωγή στην Οικονομετρία».

 

Δείτε εδώ το αίτημα 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023

Άμεση Δημιουργία e-class στο μάθημα «Μικροοικονομική Θεωρία»

Παρά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου ήδη από τις 2 Μαρτίου, δεν έχει φτιαχτεί ακόμα e -classγια το υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου «Μικροοικονομική Θεωρία», με διδάσκοντα τον κ. Αραχώβα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις, να μην έχουν πρόσβαση στο υλικό το οποίο διδάσκεται και να αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Για το λόγο αυτό αιτούμαστε την άμεση δημιουργία e-classστο μάθημα «Μικροοικονομική Θεωρία» και τον εμπλουτισμό του τόσο με τη παραδοτέα θεωρία όσο και με ασκήσεις, μαζί με την επίλυση τους, ώστε να μπορούν όλοι οι φοιτητές να μελετήσουν το μάθημα και να εξεταστούν επιτυχώς σε αυτό.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση όπως κατατέθηκε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμηματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με Αριθμό Πρωτοκόλλου 3430

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022

Βελτίωση Βαθμού κατά την Επαναληπτική Εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Έχοντας διαπιστώσει, επί σειρά ετών, πως η δυνατότητα επίτευξης υψηλής βαθμολογικής επίδοσης είναι σημαντικά δυσκολότερη για τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σχέση με τους φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων των υπόλοιπων Ελληνικών Πανεπιστημίων επανακαταθέτουμε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής την πρότασή μας, που κινείται σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης της βαθμολογικής αυτής ανισότητας.

Έτσι, το μέτρο της βελτίωσης βαθμού, κατά την Επαναληπτική Εξεταστική του Σεπτεμβρίου, κρίνεται αναγκαίο καθώς ο μέσος όρος λήψης πτυχίου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών υψηλής ζήτησης καθώς και για τη διεκδίκηση κάποιας μορφής υποτροφίας.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξετάζονται, στην επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στο σύνολο των μαθημάτων που δήλωσαν στο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ και ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο. Στα μαθήματα εκείνα στα οποία οι φοιτητές έχουν επιτύχει ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟ ΒΑΘΜΟ στην κανονική εξέταση, να μπορούν να εξετάζονται και στην επαναληπτική, κατοχυρώνοντας στο πτυχίο τους τον μεγαλύτερο βαθμό.

Η πρότασή μας αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου του χαμηλού μέσου όρου πτυχίου των αποφοίτων μας, δίνοντας την ευκαιρία βελτίωσης βαθμού κατά την επαναληπτική περίοδο της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στους φοιτητές μέσα από την καταβολή παραπάνω προσπάθειας από μεριάς τους να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους και κατ’ επέκταση το μέσο όρο του πτυχίου τους. Η υιοθέτηση του θεσμού αυτού από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας έχει αποδειχθεί επιτυχημένη, έχοντας μεγάλη αποδοχή από τους φοιτητές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει μετατρέψει τα Πανεπιστήμια αυτά σε εξεταστικά κέντρα και δεν έχει επιβαρύνει το διοικητικό έργο των Γραμματειών.

Στα πλαίσια αυτά, καλούμε τα μέλη της Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη διαδικασία λήψης του πτυχίου τους και να  υιοθετήσουν τον θεσμό της Βελτίωσης Βαθμού κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Οι εκπρόσωποι φοιτητών της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ

Γιάννος Καμζόλας Μαριτίνα Ξαγοράρη
Γεωργία Νέλλα Δημήτρης Ριζάς
SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΘΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Σήμερα, Δευτέρα 24/10, στο μάθημα επιλογής για τους φοιτητές του 4ου έτους, «Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική», ο κύριος Θάνος αποχώρησε από το μάθημα του, επικαλούμενος φασαρία μέσα στο αμφιθέατρο. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως όποτε κρίνει ότι οι συνθήκες του μαθήματος δεν ευνοούν για να διδάσκει, θα αποχωρεί και μάλιστα θα θεωρεί την ύλη διδαχθείσα και προς εξέταση. Αναρωτιόμαστε και για τον λόγο αυτό θέλουμε να μας ενημερώσετε ως εκπροσώπους φοιτητών, ποιος εσωτερικός κανονισμός επιτρέπει στον διδάσκοντα να μην ασκεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο διδακτικές του υποχρεώσεις. Αναρωτιόμαστε αν η συμπεριφορά αυτή συνάδει με την υπευθυνότητα που πρέπει να επιδεικνύει ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος προς το σύνολο των φοιτητών οι οποίοι προσήλθαν να παρακολουθήσουν το μάθημα του. Αναρωτιόμαστε μήπως άλλες υποχρεώσεις (ξένες προς τα διδακτικά του καθήκοντα) τον κρατούν μακριά από το αμφιθέατρο.

Θεωρούμε ότι η Διοίκηση του Τμήματος, οφείλει να επιλαμβάνεται τέτοιων αυθαίρετων συμπεριφορών και στα πλαίσια αυτά να έρθει σε επικοινωνία με τον διδάσκοντα για να μην επαναληφθεί το ανωτέρω φαινόμενο. Είναι ευθύνη της Διοίκησης να παρεμβαίνει άμεσα προκειμένου οι διδάσκοντες να τηρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο κύριος Θάνος θα πληρωθεί κανονικά για το δίωρο μάθημα που επέλεξε να μην κάνει.

 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022

ΑΙΤΗΜΑ | ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με αφορμή την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων, κρίνουμε απαραίτητη την επαναφορά του πάγιου αιτήματός μας, για τη θέσπιση ανοιχτής και κοινής, για τις δύο κατευθύνσεις, λίστας προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής στους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματός μας, οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου προβλέπουν την επιτυχή εξέταση σε 20 μαθήματα κορμού, 10 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και 10 μαθήματα επιλογής. Η πρόταση που καταθέτουμε λοιπόν υπόψη των μελών της Γενικής Συνέλευσης  αφορά τα μαθήματα επιλογής και συγκεκριμένα τη δημιουργία κοινής λίστας μαθημάτων επιλογής προκειμένου να δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα περισσότερων βαθμών ελευθερίας στη δήλωση μαθημάτων. Στη λίστα αυτή θα περιλαμβάνονται:

τα προσφερόμενα μαθήματα και των 2 κατευθύνσεων (υποχρεωτικά και επιλογής), 

μαθήματα που θα δημιουργηθούν και θα προσφέρονται από το Τμήμα, 

ένας αριθμός μαθημάτων που προσφέρονται από τα υπόλοιπα Τμήματα του Ο.Π.Α.1

Παράλληλα θεωρούμε πως η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξετάζονται σε ένα σύνολο 10 μαθημάτων επιλογής ανεξαρτήτως έτους και εξαμήνου. Τα μαθήματα αυτά θα μπορούν να προέρχονται τόσο από τα προτεινόμενα επιλογής της κάθε κατεύθυνσης όσο και από την κοινή λίστα μαθημάτων επιλογής, και οι φοιτητές να απαιτείται να εξεταστούν σε τουλάχιστον 5 από αυτά της κατεύθυνσης.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν πραγματικότητα στα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας και έχουν ιδιαίτερη αποδοχή από τους φοιτητές τους. Επομένως, η υιοθέτησή τους από το Τμήμα μας θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να παρακολουθήσουν εκείνα τα μαθήματα που πραγματικά τους ενδιαφέρουν και πιστεύουν ότι θα τους φανούν χρήσιμα στην μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία, ιδιαίτερα εκείνων που άπτονται και διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, συμβάλλοντας παράλληλα στην έγκαιρη περάτωση των σπουδών τους.

i Για μια προτεινόμενη λίστα μαθημάτων από τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας συμβουλευτείτε το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2379/30-10-2020.

 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ