ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2012-2013
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Διασφάλιση της Αξιοκρατίας των αποτελεσμάτων της εξεταστικής

Διασφάλιση της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ των αποτελεσμάτων της εξεταστικής...

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Πιστοποίηση Ξένης Γλώσσας

Διεκδικούμε για όσους φοιτητές εξεταστούν επιτυχώς στη σειρά μαθημάτων...

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Θεσμικό Πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση

Στη δεινή οικονομική κατάσταση που όλοι βρισκόμαστε, απαιτείται...

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Παλαιότερα Θέματα Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013

Προμηθευτείτε την ανανεωμένη έκδοση των παλαιότερων θεμάτων του...

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Πρώτη φορά μια λέξη εκφράζει τόσες αξίες

Το πανεπιστήμιο ως οργανικό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας...

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Το όραμα της ΠΑΣΠ για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών του μέλλοντος...

Το όραμα της ΠΑΣΠ για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών του μέλλοντος...

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ