Ημερομηνίες Εγγραφών Α΄ετών φοιτητών

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2013-2014
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Οικονομικού Πνεπιστημίου Αθηνών θα πρέπει να προσέλθουν...

την αντίστοιχη ημέρα και ώρα όπως έχει οριστεί από το Πανεπιστήμιο, για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο αντίστοιχο τμήμα.

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δευτέρα 14/10/2013 και ώρα 08:30 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δευτέρα 14/10/2013 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δευτέρα 14/10/2013 και ώρα 13:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τρίτη 15/10/2013 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Τρίτη 15/10/2013 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τρίτη 15/10/2013 και ώρα 13:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Τετάρτη 16/10/2013 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τετάρτη 16/10/2013 και ώρα 12:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Επισημαίνεται ότι οι εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία "Αλλοδαποί - Αλλογενείς και απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της ΕΕ μη ελληνικής καταγωγής" θα πρέπει να προσέλθουν στις οικείες Γραμματείες την Πέμπτη 17/10/2013 και ώρα 09:00-12:00 προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

*** Οι εγγραφές των υποψηφίων στην ειδική κατηγορία ατόμων με σοβαρές παθήσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 18/10/2013 μέχρι και 31/10/2013 , τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 – 14:00 ,και Παρασκευή 11:00 – 13:00.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού Ελλήνων, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 ,11:00–13:00

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 ,12:00–14:00

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 ,12:00-14:00 και

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 , 10:00-12:00

***Καλούνται ακόμη οι επιτυχόντες μεταφοράς θέσης να προσέλθουν για εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά τις ημέρες και ώρες :

Τρίτη 15/10/2013 - ώρες 9.00 -11.00

Τετάρτη 16/10/2013 - ώρες 9.00 -11.00

Δικαιολογητικά Εγγραφής Μετεγγραφόμενων:

- Αστυνομική ταυτότητα
- Πιστοποιητικό διαγραφής από το Παν/μιο προέλευσης
- Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
- Υπεύθυνη δήλωση ότι ο φοιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
- Εξουσιοδότηση, εφόσον η εγγραφή γίνεται από αντιπρόσωπο.

Δικαιολογητικά Εγγραφών:

1. Αποδεικτικό Απολυτηρίου Λυκείου ή Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, που θα δηλώνει ότι ο φοιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό διαγραφής τους από τη Γραμματεία του Τμήματος.

3. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφό της

4. Έξι (6) όμοιες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

5. Aντίγραφο βεβαίωση πρόσβασης

6. Αίτηση Εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)

7. Ατομικό Στατιστικό Δελτίο (χορηγείται από τη Γραμματεία)

8. Εκτυπωμένη την αίτηση της ηλεκτρονικής σας εγγραφής που θα λάβετε κατά την ηλεκτρονική σας εγγραφή

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης