Δωρεάν Προσωρινή Σίτιση Πρωτοετών Φοιτητών

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2019-2020
Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Ο.Π.Α. που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν, μέχρι την ενεργοποίηση των κωδικών τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου μας παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την αίτηση δωρεάν σίτισης σε έντυπη μορφή και να την υποβάλλουν συνοδευόμενη από:

   1. Αντίγραφο Πράξης Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (γονέων & εξαρτώμενων μελών) ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εφ' όσον είναι άνω των 25 ετών) για το τελευταίο οικονομικό έτος (φορολογικό έτος 2018)

   2. Ηλεκτρονική προεγγραφή

στην γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α. (υπόγειο κεντρικού κτιρίου, καθημερινά 10:00-18:00).

Σημειώνεται

   1. Οι πρωτοετείς φοιτητές μόλις λάβουν τους κωδικούς (όνομα χρήστη και συνθηματικό) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου θα πρέπει να ακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία για έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης στον ακόλουθο σύνδεσμο https://lesxi.aueb.gr/el/user/login.

   2. Η προσωρινή σίτιση θα ισχύει μέχρι την ενεργοποίηση των κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

 

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης