Ανακοίνωση Πρυτανείας Ο.Π.Α. με αφορμή καταγγελίες για χρήση ηλεκτρονικών διευθύνσεων χωρίς την συναίνεση των κατόχων

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2019-2020
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση της Πρυτανείας του Ο.Π.Α. με αφορμή καταγγελίες για χρήση ηλεκτρονικών διευθύνσεων χωρίς την συναίνεση των κατόχων:

"Με αφορμή καταγγελίες φοιτητών του ΟΠΑ για χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους χωρίς την έγκρισή τους για συμμετοχή σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, η Πρυτανεία του Ιδρύματος διευκρινίζει ότι σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων δεν παρέχει κανενός είδους δεδομένα των φοιτητών και του προσωπικού προς
τρίτους, εάν δεν υπάρχει ρητή νομική πρόβλεψη ή ρητή συναίνεση του κατόχου των δεδομένων.

Το ΟΠΑ δεν έχει οργανώσει και δεν έχει εμπλακεί με κανέναν τρόπο στη διοργάνωση οποιασδήποτε ψηφοφορίας με συμμετοχή φοιτητών, ούτε έχει παράσχει οποιαδήποτε στοιχεία σε τρίτους για διοργάνωση τέτοιας ψηφοφορίας.

Με βάση τις καταγγελίες που έχει λάβει το ίδρυμα, προκύπτει ότι η ψηφοφορία πραγματοποιείται από το σύστημα ψηφοφοριών Ζευς το οποίο φιλοξενείται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., χωρίς καμία εμπλοκή του ΟΠΑ, συνεπώς υπεύθυνοι για τη συλλογή και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φοιτητών του ΟΠΑ είναι αποκλειστικά οι διοργανωτές της ψηφοφορίας αυτής."

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης