Δωρεάν Αποστολή Όλων των Συγγραμμάτων στον Τόπο Κατοικίας των Φοιτητών

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2019-2020
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Η πρωτοφανής πανδημία που βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα έχει επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Δημόσιων Πανεπιστημίων με αποτέλεσμα κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιασκέψεων και το μόνο εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο ο φοιτητής έχει πρόσβαση είναι αυτό του eClass.

Η αβεβαιότητα που υφίσταται τις τελευταίες εβδομάδες δυσχεραίνει περαιτέρω το εκπαιδευτικό έργο, ενώ η απουσία συγγραμμάτων αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειες των φοιτητών για ομαλή και απρόσκοπτη παρακολούθηση και μελέτη των διαλέξεων. Τα συγγράμματα αποτελούν το βασικό πυλώνα στον οποίο στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία και ως εκ τούτου είναι η αναγκαία η διανομή τους στους φοιτητές.

Για το λόγο αυτό ζητάμε από τη Σύγκλητο του Ο.Π.Α. να προχωρήσει (σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε όλα τα συγγράμματα που θα δηλώσουν οι φοιτητές στην ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων (Εύδοξος) να αποσταλούν ΔΩΡΕΑΝ στον τόπο διαμονής που θα δηλώσουν στο σύστημα. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας δεν δείξει τη δέουσα ευαισθησία η Διοίκηση του Ο.Π.Α. οφείλει να κινηθεί αυτόνομα στην υλοποίηση της παραπάνω πρότασής μας στα πρότυπα άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Παράλληλα, καλούμε τη Σύγκλητο να αποφασίσει τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης στην οποία θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα συγγράμματα που προσφέρονται στα μαθήματα που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο. Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη θα έχουν όλοι οι φοιτητές με τους ακαδημαϊκούς κωδικούς πρόσβασης. Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί επικουρικά της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων.

Είναι καιρός το Ο.Π.Α., στα πλαίσια και των εορτασμών των 100 ετών από την ίδρυσή του να αλλάξει σελίδα και να γίνει πιο σύγχρονο και περισσότερο ανθρωποκεντρικό.

Μπορείτε να δείτε και το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στην Σύγκλητο του Ο.Π.Α. εδώ.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης