Δυνατότητα Παροχής Δωρεάν Ίντερνετ στους Προπτυχιακούς Φοιτητές

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2019-2020
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Η Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τηλεδιασκέψεων είχε ως αποτέλεσμα μια μερίδα φοιτητών να αδυνατεί να παρακολουθήσει τις διαλέξεις καθώς δεν έχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Είναι γνωστό πως για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 έως 2019 υλοποιήθηκε η δράση «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας». Βασικοί στόχοι της Δράσης ήταν η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους φοιτητές, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Λόγω του ότι λοιπόν, η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγματοποιείται μέσω τηλεδιασκέψεων προτείνουμε την υλοποίηση μιας αντίστοιχης δράσης που θα αφορά το σύνολο των φοιτητών της χώρας στα πλαίσια της οποίας θα εξασφαλίζονται οι ανάγκες πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω της δωρεάν παροχής Internet.

Μεταβατικά όμως και μέχρι την υιοθέτηση του αιτήματός μας κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας προτείνουμε όσοι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν διαθέτουν ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο να καλύπτει το μηνιαίο κόστος το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

Στην παρούσα συγκυρία οφείλουμε να επιδεικνύουμε ο καθένας από μας και κατ’ επέκταση η ακαδημαϊκή κοινότητα στο σύνολό της, τη δέουσα πρόνοια και ευαισθησία ώστε να καλύπτουμε επαρκώς τις ανάγκες όσων φοιτητών δεν διαθέτουν τα μέσα για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Μπορείτε να δείτε και το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στη Σύγκλητο του Ο.Π.Α. εδώ.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης