Οικονομική ενίσχυση φοιτητών ΟΠΑ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2019-2020
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Πάγια θέση των εκπροσώπων της παράταξής μας αποτελούσε και αποτελεί η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεδομένων των συνθηκών καθώς και της επικείμενης κοινωνικοοικονομικής κρίσης που θα υποστεί η χώρα μας, το πανεπιστήμιο θα πρέπει να στέκεται αρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια για τη συνέχιση των σπουδών των φοιτητών.

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πραγματοποιήθηκε δράση για την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών του ΟΠΑ. Στην τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά όπου η οικονομική κατάσταση των φοιτητών βρίσκεται σε πιο δυσχερή θέση από οποιαδήποτε άλλη χρονιά κρίνεται αναγκαίο το πανεπιστήμιο να παρέμβει και να προστατεύσει τους φοιτητές του.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την επαναθεσμοθέτηση της οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών του ΟΠΑ, αυτή τη φορά για το σύνολο των φοιτητών.

Στην παρούσα συγκυρία οφείλουμε να επιδεικνύουμε ο καθένας από μας και κατ’ επέκταση η ακαδημαϊκή κοινότητα στο σύνολό της, τη δέουσα πρόνοια και ευαισθησία ώστε να καλύπτουμε επαρκώς τις ανάγκες όσων φοιτητών δεν διαθέτουν τα μέσα για την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους.

Μπορείτε να δείτε και το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στη Σύγκλητο του πανεπιστημίου εδώ.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης