Διενέργεια Εξετάσεων Περιόδου Ιουνίου 2020

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2019-2020
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τις αποφάσεις της Συγκλήτου για τις εξετάσεις του Ιουνίου 2020:

  • Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου  θα διεξαχθεί από 15/06 έως 17/07
  • Το πρόγραμμα της εξεταστικής θα ανακοινωθεί εώς 02/06
  • Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η δήλωση στο e-class ως τις 05/06
  • Ο διδάσκον κατανέμει σε αίθουσες τους φοιτητές που δήλωσαν ότι θα εξεταστούν και ανακοινώνει την κατανομή στο e-class
  • Η βαθμολόγηση μπορεί να γίνει κατά την κρίση του διδάσκοντα με εργασίες, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, προόδους, τελικές εξετάσεις
  • Οι εξετάσεις μπορούν να έχουν τη μορφή γραπτής ή προφορικής εξέτασης, είτε δια ζώσης είτε με εξ' αποστάσεως μεθόδους
  • Οι εξετάσεις που θα διενεργηθούν γραπτώς με φυσική παρουσία θα έχουν διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τα 100 λεπτά. Οι εξετάσεις που θα διενεργηθούν γραπτώς εξ’ αποστάσεως θα έχουν διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τα 180 λεπτά.
  • Οι φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη από COVID-19 ή κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους και προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών, να εξεταστούν εξ αποστάσεως σε μαθήματα που η εξέταση γίνεται με φυσική παρουσία. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Γραμματεία του Τμήματός τους μέχρι 05/06. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν από την Γραμματεία του Τμήματος για την αποδοχή ή μη του αιτήματός τους, μέχρι 10/06. Οι φοιτητές που θα εξαιρεθούν της εξέτασης με φυσική παρουσία θα ενημερωθούν από τον διδάσκοντα του μαθήματος για τον τρόπο και χρόνο της εξέτασης.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης