Διαδικασία εξετάσεων για φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή που κατοικούν στο εξωτερικό

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2019-2020
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τις αποφάσεις της Συγκλήτου για τις εξετάσεις του Ιουνίου 2020 που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή κατοικούν στο εξωτερικό:

Αποστολή από τον ιδρυματικό λογαριασμό (xxxxxxxx@aueb.gr), στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης (https://www.aueb.gr/el/contactsopa) ηλεκτρονικού μηνύματος - αίτησης μέχρι τις 5 Ιουνίου βάσει των παρακάτω: 

Α) Για τους φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

  • Τα πλήρη στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμοπ, Αρ. Μητρώου Φοιτητή)
  • Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν με εναλλακτικές μεθόδους εξέτασης χωρίς φυσική παρουσία στους χώρους του Ιδρύματος

και να επισυνάπτονται:

  • Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses   ή Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώσουν την ομάδα/ες αυξημένου κινδύνου στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020(Β’ 1856)
  • Βεβαιώση ειδικευμένου Ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με την οποία να βεβαιώνεται η κατηγορία, από τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 της παραπάνω ΚΥΑ, στην οποία εντάσσεται η περίπτωση του αιτούντος φοιτητή.

Β) Για τους φοιτητές που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό:

  • Τα πλήρη στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμοπ, Αρ. Μητρώου Φοιτητή)
  • Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν με εναλλακτικές μεθόδους εξέτασης χωρίς φυσική παρουσία στους χώρους του Ιδρύματος

και να επισυνάπτονται:

  • Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν την χώρα κατοικίας τους και την αδυναμία τους να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 με φυσική παρουσία &
  • Βεβαίωση Δημόσιας Αρχής για τον τόπο κατοικίας τους στο εξωτερικό

Όσοι φοιτητές δεν καταφέρουν να εκδόσουν από τις αρμόδιες αρχές τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγκαίρως, μπορούν να τα καταθέσουν σε μεταγενέστερο χρόνο, το αργότερο μέχρι τις 9 Ιούνη.

 

Μπορείτε να δείτε και την σχετική ανακοίνωση της Διευθύνσης Εκπαίδευσης πατώντας εδώ.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης