Ηλεκτρονική Διαδικασία Για Έκδοση & Ανανέωση Κάρτας Σίτισης

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2021-2022
Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021

Μέχρι και 31/10/2021 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για έκδοση και ανανέωση της δωρεάν σίτισης, μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας που θα βρείτε εδώ.

Εδώ θα βρείτε τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης. Δείτε παρακάτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

1) Απλή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους (με υπεύθυνη δήλωση ότι το φωτοαντίγραφο είναι γνήσιο) με συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ.
   Το ποσό αυτό προσαυξάνεται:
   - κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του 2ου στην οικογένεια
   - κατά 3.000 ευρώ για κάθε αδελφό-ή που σπουδάζει
Εφόσον ο φοιτητής υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητος αλλιώς υποχρεούται στην προσκόμιση της φορολογικής δήλωσης των γονέων του.
2) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3) Φετινή Βεβαίωση Σπουδών
4) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του

Είναι απαραίτητη η οριστική υποβολή της αίτησής σας (Υποβολή – Submit, Κατάσταση Αίτησης: Σε αξιολόγηση) ώστε να προωθηθεί στη Φοιτητική Λέσχη για αξιολόγηση. Όταν υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας, καταχωρείται με έναν μοναδικό αριθμό (#αριθμός αίτησης). Παρακαλείσθε να κρατήσετε και να γνωρίζετε αυτόν τον αριθμό για την επικοινωνία σας με την γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης