ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2023-2024
Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023

Σε ένα Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Πανεπιστήμιο κανένας φοιτητής δεν θα έπρεπε να αποκλείεται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Δυστυχώς, όμως, ακόμα και σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από μεριάς της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή των φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα.

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο Πανεπιστήμιό μας εισάγονται ετησίως φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες βάση του σχετικού νόμου που προβλέπει την εγγραφή τους χωρίς εξετάσεις, σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των εισαχθέντων μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων. Πέραν όμως των ανωτέρω φοιτητών, υπάρχει και ένας επιπλέον αριθμός ατόμων με αναπηρία που ζει, εργάζεται ή σπουδάζει στο Ο.Π.Α. και αντιμετωπίζουν όλοι μαζί τους ίδιους περιορισμούς στη μετακίνησή τους εντός του Πανεπιστημίου.

 

Οι εκπρόσωποι φοιτητών της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ, ήδη από το 2000, είχαμε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα για τη δημιουργία ενός Ανθρώπινου Πανεπιστημίου, τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες εντός των χώρων του Ο.Π.Α.. Με σχετικό μας αίτημα στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (Αρ.Πρωτ. 972/07-03-2006) προτείναμε και πετύχαμε την τοποθέτηση μπαρών ανάβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους στους χώρους του Κεντρικού Κτηρίου.

 

Η αναβάθμιση αυτή, παρόλο που αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός Ανθρώπινου Πανεπιστήμιου χωρίς ανισότητες, δεν ήταν αρκετή από μόνη της για να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με ειδικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό επανερχόμαστε και ζητάμε από τη Διοίκηση του ΟΠΑ να θέσει ως θέμα πρώτης προτεραιότητας τη διασφάλιση της απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ:

 

Σε όλους τους χώρους του Ο.Π.Α.

 

Στις διαλέξεις, στο εκπαιδευτικό υλικό, στις γραπτές εξετάσεις

 

Σε προγράμματα διαφόρων δραστηριοτήτων (συνεδρίων, καλλιτεχνικών και αθλητικών δρώμενων, κτλ.),

 

Στη διαπροσωπική επικοινωνία με το διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

 

Ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τις ανάγκες αυτές και θεωρώντας αναφαίρετο το δικαίωμα όλων μας στη συνταγματικά κατοχυρωμένη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, προτείνουμε και διεκδικούμε για το Πανεπιστήμιο μας:

 

1. Τη δημιουργία Μονάδας Προσβασιμότητας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για: 

 

Την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών με αναπηρία.

 

Τον διαρκή έλεγχο των εγκαταστάσεων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου με την ταυτόχρονη πρόταση έργων αναβάθμισης και προμήθειας κατάλληλου εξοπλισμού.

 

Την παραγωγή συγγραμμάτων κατάλληλων για ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

 

Την επιμόρφωση και υποστήριξη των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων.

 

2. Την ύπαρξη Συμβούλων Καθηγητών και αρμόδιων υπαλλήλων Γραμματειών για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες προκειμένου να τους παρέχουν οδηγίες σχετικά με τη διενέργεια των διαλέξεων καθώς και για τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης και αξιολόγησης.

 

3. Τη σύσταση υπηρεσίας Ψυχολογικής - Συμβουλευτικής Υποστήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες. Επέκταση της δομής και του ωραρίου λειτουργίας του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

 

4. Την πρόσληψη και εκπαίδευση ειδικού και τεχνικού προσωπικού για την παροχή βοήθειας στη μετακίνηση των φοιτητών αυτών στους χώρους του Πανεπιστημίου αλλά και κατάλληλο για τη φροντίδα, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου

 

5. Κτηριακές Παρεμβάσεις: 

 

Διαμόρφωση ειδικού χώρου υποδοχής με τον κατάλληλο εξοπλισμό σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίες, στις αίθουσες τελετών, στα εργαστήρια και τη Βιβλιοθήκη για τα άτομα με προβλήματα κινητικά, ακοής και όρασης 

 

Σήμανση χώρων και αιθουσών του Πανεπιστημίου με ανάγλυφες πινακίδες με κώδικα BRAILLE

 

Δυνατότητα ειδικών υπηρεσιών υγιεινής σε κάθε όροφο του Πανεπιστημίου αποκλειστικά για Α.Μ.Ε.Α.

 

Αναβάθμιση των υπαρχόντων μπαρών στις σκάλες και επέκταση της τοποθέτησής τους στους υπόλοιπους χώρους του Πανεπιστημίου.

 

6. Δυνατότητες μετακίνησης από και προς το Πανεπιστήμιο

 

Αγορά ειδικών οχημάτων προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα μετακίνησης των Α.Μ.Ε.Α.

 

Η Διοίκηση του Ο.Π.Α. οφείλει να υιοθετήσει τις παραπάνω προτάσεις και να μεριμνήσει άμεσα για τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην ισότιμη συμμετοχή στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα. 

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα Μέλη της Συγκλητου του Ο.Π.Α.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης